Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 464, 15.12.1998

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa, syyskuu 1998

Toimittajat: Aarre Peltola, Helena Herrala-Ylinen

Puun tuonti jatkui vilkkaana

Raaka- ja jätepuu

Syyskuussa Suomeen tuotiin raaka- ja jätepuuta 1,0 miljoonaa kuutio-metriä, joten puun tuonti jatkui edelleen runsaana.

Tammi-syyskuussa puuta tuotiin kaikkiaan 8,6 miljoonaa kuutiometriä. Tuonti oli 29 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Tuontimäärä ennakoi edelleen entisen vuodelta 1995 peräisin olevan tuontiennätyksen (11,3 milj. m³) rikkoutumista. Yli puolet tuodusta puusta oli koivua.

Tammi-syyskuun kumulatiivinen raaka- ja jätepuun vienti oli 0,7 miljoonaa kuutiometriä.

* keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän kokonaisen vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa

Metsäteollisuustuotteet

Tammi-syyskuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 50,8 miljardin markan arvosta. Vienti kasvoi 14 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden vienti kattoi 30 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta.

Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat olivat sahatavaraa ja kuitulevyä lukuunottamatta viimevuotista korkeampia. Kuitenkin metsäteolli-suuden tärkeimpien vientituoteryhmien (pl. sahatavara) lähikuukausien hintakehitys on ollut lievästi laskeva.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammi–syyskuussa Suomeen 3,3 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuustuotteiden tuonti oli vientiin verrattuna vähäistä.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/