Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 460, 18.11.1998

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa, elokuu 1998

Toimittajat: Aarre Peltola, Helena Herrala-Ylinen

Puun tuonti ennätysvauhdissa

Raaka- ja jätepuu

Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta. Tuontimäärä oli yhteensä 1,0 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi-elokuun kumulatiivinen tuonti ylsi 7,7 miljoonaan kuutiometriin puuta. Tuonti oli 29 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Jos puun tuonnin taso jatkuu loppuvuoden samana, vuoden 1998 tuonti yltää noin 11,5 miljoonaan puukuutiometriin (vrt.kuva2). Tällöin saavutettaisiin uusi puun tuontiennätys. Nykyinen tuontiennätys - 11,3 miljoonaa kuutiometriä - on peräisin vuodelta 1995.

Tammi-elokuun kumulatiivinen raaka- ja jätepuun vienti 0,6 miljoonaa kuutiometriä.

* keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän kokonaisen vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa

Metsäteollisuustuotteet

Tammi-elokuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 45,0 miljardin markan arvosta. Kasvua oli 16 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden kuukausittaisen viennin arvo on ollut kuitenkin laskeva kuluvan vuoden huhtikuun jälkeen.

Massa- ja paperiteollisuuden tuoteryhmien vientihinnat ovat nousseet edellisvuodesta. Eniten on noussut paperin yksikköhinta (11%). Paperin vienti kattaa 54 prosenttia Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Puutavarateollisuudessa sahatavaran ja kuitulevyn vientihinnat ovat laskeneet ja muiden tuoteryhmien nousseet edellisvuodesta.

Tammi-elokuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 3,0 miljardin markan arvosta. Vientiin verrattuna metsäteollisuustuotteiden tuonti on vähäistä.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/