Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 454, 14.10.1998

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa, heinäkuu 1998

Toimittajat: Aarre Peltola, Helena Herrala-Ylinen

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta

Raakapuu

Suomeen tuotiin heinäkuussa raaka- ja jätepuuta 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 39 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Tammi-heinäkuussa raaka- ja jätepuuta tuotiin yhteensä 6,6 miljoonaa kuutiometriä. Tuonti oli 28 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Tuonnista 57 prosenttia oli koivua (3,8 milj. m³). Jos puun tuonti jatkuu edelleen alkuvuoden tasolla, kuluvan vuoden raaka- ja jätepuun tuontimäärä nousee yli yhteentoista miljoonaan kuutiometriin.

Tammi–heinäkuussa vietiin ulkomaille raaka- ja jätepuuta 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Puun vienti on tuontiin verrattuna vähäistä.

* keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän kokonaisen vuoden kuukausien keskiarvoa

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–heinäkuussa 39,8 miljardin markan arvosta. Vienti kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteiden vienti muodosti vajaan kolmanneksen Suomen kokonaistavaraviennin arvosta. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteet kattoivat 78 prosenttia metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Merkittävin tuoteryhmä oli paperi, jonka vienti yksinään kattoi yli puolet koko metsäsektorin viennin arvosta. Paperiviennin arvo lisääntyi 29 prosenttia edellisvuodesta johtuen sekä vientimäärän että -hinnan kasvusta. Sahatavaraa ja kuitulevyä lukuunottamatta metsäsektorin vientituotteiden yksikköhinnat olivat edellisvuotista korkeampia.

Tammi-heinäkuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 2,6 miljardin markan arvosta.


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/