Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 451, 17.9.1998

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa kesäkuu 1998

Toimittajat: Aarre Peltola, Helena Herrala-Ylinen

Puun tuonti jatkui vauhdikkaana

Raakapuu

Suomeen tuotiin kesäkuussa raaka- ja jätepuuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 18 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon kumulatiivinen raaka- ja jätepuun tuonti oli 5,6 miljoonaa kuutiometriä. Tuonti oli 26 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Jos loppuvuoden tuonti on yhtäsuuri alkuvuoden (keskimäärin 935 m\xb8 /kuukausi), vuoden 1998 tuonti nousee yli yhteentoista miljoonaan kuutiometriin raaka- ja jätepuuta.

Ulkomaille raaka- ja jätepuuta vietiin tammi-kesäkuussa 0,5 miljoonaa kuutiometriä.

* keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän kokonaisen vuoden kuukausien keskiarvoa

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli vuoden 1998 ensimmäisellä puoliskolla 34,4 miljardia markkaa. Vienti jatkui vilkkaana kasvaen edellisvuodesta 19 prosenttia.

Paperin vienti kattoi puolet metsäsektorin viennin arvosta. Paperiviennin arvo lisääntyi 31 prosenttia edellisvuodesta, mikä johtui sekä vientimäärän että -hinnan kasvusta. Sahatavaraa ja kuitulevyä lukuunottamatta metsäsektorin vientituotteiden yksikköhinnat olivat edellisvuotista korkeampia.

Tammi-kesäkuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 2,3 miljardin markan arvosta.

Taulukko

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/