Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 465, 16.12.1998

Puun ostot ja hinnat, marraskuu 1998

Toimittajat: Mika Mustonen, Kaarina Linna

Marraskuun puukauppa 3,3 miljoonaa kuutiometriä

Puukauppa hiljeni marraskuussa tavallista vilkkaammaan syys-lokakuu jakson jälkeen. Metsäteollisuus osti marraskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Pudotusta lokakuun 6,5 miljoonasta kuutiometristä oli lähes puolet. Viime vuosiin verrattuna marraskuun ostomäärät olivat kuitenkin vain hieman keskimääräistä pienemmät. Vuosina 1993-97 keskimääräiset marraskuun ostomäärät ovat olleet 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Puukauppa hiljenee tavallisesti alkusyksystä loppuvuotta kohti.

Tammi-marraskuussa puukauppamäärä oli yhteensä 35,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on 3,2 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuosi sitten, jolloin oli puukaupan ennätysvuosi. Vuosina 1993-1997 puuta on ostettu tammi-marraskuussa keskimäärin 31,2 miljoonaa kuutiometriä.

Pystykauppojen osuus yksityismetsien puukaupasta oli tammi-marraskuussa 81 prosenttia (28,2 miljoonaa kuutiometriä) ja hankintakauppojen 19 prosenttia (6,8 miljoonaa kuutiometriä). Pystykauppojen osuus oli 12 prosenttia pienempi ja hankintakauppojen 8 prosenttia suurempi kuin vuoden 1997 tammi-marraskuussa.

Marraskuussa mäntytukin pystyhinta oli koko maassa keskimäärin 275 markkaa ja kuusitukin 230 markkaa kuutiolta. Mäntykuitupuusta maksettiin keskimäärin 94 markkaa, kuusikuitupuusta 133 markkaa ja koivukuitupuusta 93 markkaa kuutiolta. Tukkipuun kantohinnat olivat 3-6 prosenttia ja kuitupuun 3-5 prosenttia korkeampia kuin vuosi sitten marraskuussa.


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/