Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 459, 16.11.1998

Puun ostot ja hinnat, lokakuu 1998

Toimittajat: Eero Mikkola, Kaarina Linna

Lokakuun puukauppa 6,5 miljoonaa kuutiometriä

Puukauppa kävi lokakuussa edelleen vilkkaana, vaikka se syyskuussa saavutetusta tämän vuoden ennätystasosta jonkin verran hiljenikin. Metsäteollisuus osti lokakuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 6,5 miljoonaa kuutiometriä. Vuosina 1993-97 lokakuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Lokakuun määrä oli 1,4 miljoona kuutiometriä vähemmän kuin syyskuussa.

Tammi-lokakuun puukauppamäärä oli yhteensä 31,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 3,0 miljoona kuutiometriä vähemmän kuin vuosi sitten. Vuosina 1993-97 puukaupan määrä on ollut keskimäärin 27,5 miljoonaa kuutiometriä tammi-lokakuussa.

Pystykauppojen osuus yksityismetsien puukaupasta oli tammi-lokakuussa 25,5 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppojen 6,2 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen osuus oli 12 prosenttia pienempi ja hankinatakauppojen osuus 10 prosenttia suurempi kuin vuonna 1997 tammi-lokakuussa.

Lokakuussa mäntytukista maksettiin pystykaupoilla koko maassa keskimäärin 279 markkaa kuutiolta ja kuusitukista 233 markkaa kuutiolta. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin vastaavasti 96 markkaa ja kuusikuitupuusta 136 markkaa kuutiolta. Tukkipuun kantohinnat olivat 4-6 prosenttia ja kuitupuun 3-6 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten lokakuussa.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/