Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 455, 19.10.1998

Puun ostot ja hinnat, syyskuu 1998

Toimittajat: Eero Mikkola, Kaarina Linna

Syyskuu vuoden vilkkain puukauppakuukausi

Puukauppa saavutti syyskuussa tämän vuoden ennätystason. Metsä-teollisuus osti syyskuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 7,9 miljoo-naa kuutiometriä. Määrä oli yli 4,5 miljoona kuutiometriä enemmän kuin elokuussa. Vuosina 1993–97 syyskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Syyskuun puukaupan määrä on tämän vuosikymmenen toiseksi suurin. Vain vuoden 1997 lokakuussa metsäteollisuus osti puuta vielä enemmän - 8,2 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–syyskuun puukauppamäärä oli yhteensä 25,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli vain 1,3 miljoona kuutiometriä vähemmän kuin vuosi sitten. Syyskuun puukaupan määrän ansiosta tämän vuoden puukaupan yhteismäärä syyskuun lopulla saavutti lähes viime vuoden tason. Vuosina 1993–97 puukaupan määrä on ollut keskimäärin 22,4 miljoonaa kuutiometriä tammi–syyskuussa.

Pystykauppojen osuus yksityismetsien puukaupasta oli tammi–syyskuussa 20,0 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppojen 5,2 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen osuus oli 10 prosenttia pienempi ja hankinatakauppojen osuus lähes 20 prosenttia suurempi kuin vuonna 1997 tammi–syyskuussa.

Syyskuussa mäntytukista maksettiin pystykaupoilla koko maassa keskimäärin 279 markkaa kuutiolta ja kuusitukista 232 markkaa kuutiolta. Mäntykuitupuusta makstettiin syyskuussa vastaavasti 96 markkaa, kuusikuitupuusta 136 markkaa ja koivukuitupuusta 97 markkaa kuutiolta. Tukkipuun kantohinnat olivat 4–5 prosenttia ja kuitupuun 2–5 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten syyskuussa.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/