Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 452, 22.9.1998

Puun ostot ja hinnat, elokuu 1998

Toimittajat: Eero Mikkola, Kaarina Linna

Puukaupan vilkas tahti jatkui elokuussa

Kesän aikana vilkastunut yksityismetsien puukauppa kävi elokuussa edelleen keskimääräistä vilkkaampana. Metsäteollisuus osti elokuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli yli miljoona kuutiometriä enemmän kuin heinäkuussa. Vuosina 1993-97 elokuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi-elokuun puukauppamäärä oli yhteensä 17,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 3,3 miljoona kuutiometriä vähemmän kuin vuosi sitten. Vuosina 1993-97 puukaupan määrä on ollut keskimäärin 18,1 miljoonaa kuutiometriä tammi-elokuussa. Tämän vuoden puukaupan määrät olivat tammi-elokuussa keskimääräistä pienempiä, koska vuoden alkupuoliskolla puukauppa kävi viime vuotta verkkaisemmin.

Pystykauppojen osuus yksityismetsien puukaupasta oli tammi-elokuussa 13,2 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppojen 4,1 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen osuus oli yli 20 prosenttia pienempi ja hankinatakauppojen osuus lähes 20 prosenttia suurempi kuin vuonna 1997 tammi-elokuussa.

Elokuussa mäntytukista maksettiin pystykaupoilla koko maassa keskimäärin 276 markkaa kuutiolta ja kuusitukista 228 markkaa kuutiolta .Mäntykuitupuusta makstettiin vastaavasti 96 markkaa, kuusikuitupuusta 135 markkaa ja koivukuitupuusta 95 markkaa kuutiolta. Tukkipuun kantohinnat olivat 4 prosenttia ja kuitupuun 2-5 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten elokuussa.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/