Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 448, 28.8.1998

Puun ostot ja hinnat

Toimittajat: Eero Mikkola, Kaarina Linna

Puukauppa vilkastui heinäkuussa

Yksityismetsien puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana heinäkuussa. Metsäteollisuus osti heinäkuussa yksityismetsistä raakapuuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Puukauppa vilkastui metsänomistajien ja UPM-Kymmenen saavutettua yhteisen hintanäkemyksen puun hinnasta kesä-heinäkuun vaihteessa. Normaalisti heinäkuu on vuoden hiljaisimpia puukaupan kuukausia. Vuosina 1993-97 heinäkuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi-heinäkuun puukauppamäärä oli yhteensä 14,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 3,7 miljoona kuutiometriä vähemmän kuin vuosi sitten. Vuosina 1993-97 puukaupan määrä on ollut keskimäärin 15,4 miljoonaa kuutiometriä tammi-heinäkuussa. Metsänomistajien ja metsäteollisuusyritysten yhteisen hintanäkemyksen puute hiljensi puukauppaa vuoden 1998 alkupuolis-kolla.

Pystykauppojen osuus yksityismetsien puukaupasta oli tammi-heinäkuussa 10,4 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppojen 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen osuus oli lähes 30 prosenttia pienempi ja hankintakauppojen osuus lähes 20 prosenttia suurempi, kuin vuonna 1997 tammi-heinäkuussa.

Tukkipuun kantohinnat ovat nousseet maaliskuusta lähtien. Heinäkuussa mäntytukista maksettiin pystykaupoilla koko maassa keskimäärin 271 markkaa ja kuusitukista 226 markkaa kuutiolta. Tukkipuun kantohinnat olivat 2 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten heinäkuussa.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/