Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 462, 30.11.1998

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, lokakuu 1998

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Lokakuun hakkuut 5,4 miljoonaa kuutiometriä

Lokakuussa 1998 hakattiin metsistämme raakapuuta kaikkiaan 5,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 21 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna nyt hakattu määrä jäi viisi prosenttia pienemmäksi. Kulunut lokakuu oli hakkuiltaan toiseksi vilkkain edeltävään kymmenvuotisjaksoon verrattuna.

Yksityismetsistä hakattiin lokakuussa puuta 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä 4,1 miljoonaa kuutiometriä (87 prosenttia) kertyi pystyhakkuista. Pystyhakkuiden puumäärä oli 45 prosenttia keskimääräistä suurempi ja hankintahakkuiden 2 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Metsäteollisuusyhtiöt lisäsivät hakkuita omissa metsissään lähes neljänneksen edellisvuodesta. Hakkuumäärä oli kuitenkin vain noin puolet siitä, mitä yhtiöt keskimäärin ovat hakanneet edeltävällä kymmenvuotiskaudella. Metsähallituksen metsien hakkuumäärä oli 10 prosenttia edellisvuotista ja 13 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Tukkipuuta hakattiin lokakuussa 3,0 ja kuitupuuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 37 ja kuitupuun 6 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Lokakuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten työvoimalukuja) oli 4800 henkilöä. Puunkorjuussa (puutavaran teko ja lähikuljetus) työskenteli 4600 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1250 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 1988-1997


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/