Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 458, 4.11.1998

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, syyskuu 1998

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuita tehdään metsissämme edelleen kiivaaseen tahtiin. Syyskuussa 1998 hakattiin raakapuuta kaikkiaan 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 6 prosenttia edellisvuotista ja 43 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Syyskuu oli jo neljäs peräkkäinen kuukausi, jolloin hakkuiden määrä oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin vastaavana aikana.

Yksityismetsistä hakattiin syyskuussa puuta 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä 3,8 miljoonaa kuutiometriä (88 prosenttia) kertyi pystyhakkuista. Pystyhakkuiden puumäärä oli 58 prosenttia ja hankintakauppojen 35 prosenttia keskimääräistä suurempi. Viime vuoteen verrattuna yksityismetsien hakkuumäärä kasvoi vain vähän eli yhden prosentin.

Metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus lisäsivät hakkuita omissa metsissään. Yhtiöiden metsistä hakattu määrä oli 75 prosenttia viimevuotista suurempi. Metsähallituksen metsien hakkuumäärä kasvoi 17 prosenttia.

Tukkipuuta hakattiin syyskuussa 2,9 ja kuitupuuta 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 7 prosenttia viimevuotista suurempi. Kuitupuulajeista kuusi- ja lehtikuidun hakkuumäärät pienenivät vähän (1 ja 3 prosenttia) ja mäntykuitupuun hakkuumäärä kasvoi 11 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Syyskuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7300 henkilöä. Puunkorjuussa (puutavaran teko ja lähikuljetus) työskenteli 4900 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1350 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan syyskuiden keskiarvoa vuosina 1988-1997.


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/