Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 453, 29.9.1998

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, elokuu 1998

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Hakkuut edelleen ennätysvauhdissa

Elokuussa 1998 markkinapuuta hakattiin metsistämme kaikkiaan 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 10 prosenttia edellisvuotista ja 50 prosenttia keskimääräistä suurempi*. Jo kolmena peräkkäisenä kuukautena hakkuita on tehty ennätys-tahtiin, sillä myös elokuussa saavutettiin tilastointikuukauden ennätys.

Elokuun kokonaishakkuumäärästä 83 prosenttia eli 3,7 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Määrä oli 57 prosenttia keskimääräistä suurempi. Viime vuoden elokuuhun verrattuna yksityismetsien hakkuumäärä kasvoi 5 prosenttia. Myös metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus lisäsivät hakkuitaan viime vuodesta.

Tukkipuuta hakattiin elokuussa 2,4 ja kuitupuuta lähes 2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 62 ja kuitupuun 38 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Elokuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten ja Tapion työvoimalukuja) oli 4 500 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 4 000 henkilöä ja 1 180 hakkuukonetta.


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


 

Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/