Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 450, 2.9.1998

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, heinäkuu 1998

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Heinäkuun hakkuut neljänneksen edellisvuotista suuremmat

Heinäkuussa 1998 markkinapuuta hakattiin metsistämme kaikkiaan 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 26 prosenttia edellisvuotista ja peräti 102 prosenttia keskimääräistä suurempi*. Heinäkuussa saavutettiin myös uusi tilastoennätys lomakuukauden hakkuissa.

Heinäkuun kokonaishakkuumäärästä 83 prosenttia eli 2,2 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Määrä oli reilusti yli kaksi kertaa keskimääräistä suurempi. Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna yksityismetsien hakkuut lisääntyivät viidenneksen.

Myös metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus lisäsivät hakkuita metsissään. Yhtiöiden metsien hakkuumäärä oli 33 ja Metsähallituksen 67 prosenttia edellisvuotista suurempi. Keskimääräisiin heinäkuun hakkuisiin verrattuna kasvuprosentit olivat yhtiöillä 34 ja Metsähallituksella 120.

Heinäkuun hakkuista oli tukkipuuta 1,4 ja kuitupuuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna tukkipuun hakkuumäärä kasvoi 23 ja kuitupuun 29 prosenttia.

Heinäkuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten ja Tapion työvoimalukuja) oli 3 400 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 2 900 henkilöä ja 1 000 hakkuukonetta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 1988-1997.


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/