Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Pressmeddelanden

Nytt från Metla

Sajtkarta | Sökning

Pressmeddelanden från Metla 2002-2014

 

17.12.2014 Sammanslagningen av verksamhetsområdena ger forskningen inom naturresursområdet nya möjligheter
07.05.2014 Mycket riklig björkblomning också i år Projekt: 3517
31.01.2014 SLU ny värd för det nordeuropeiska skogsforskningsnätverket EFINORD
24.01.2014 Naturresurscentralens enheter förbereder sig för budgetnedskärningar
22.01.2014 Skogsstatistisk årsbok 2013 utkom i december Projekt: 3006
Program: til
Publikationer: Skogsstatistisk årsbok 2013
13.06.2013 Antalet granbarkborrar har ökat katastrofalt i södra och mellersta Finland Projekt: 3047, 3604
Program: vir
10.05.2013 Metla och MTT rekommenderar användning av inhemskt odlade växter som en del av ett integrerat växtskydd Projekt: 3580
22.04.2013 Studie av Skogforsk och Metla visar hög prestation hos Fixteris nya klenträdsbuntare Projekt: 3513, 3564, 3561
Program: 001
17.01.2013 Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla) och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) bildar Naturresurscentralen
23.06.2010 Riklig förekomst av skadeinsekter orsakar bladförluster på björk Projekt: 3047
Program: vir
09.02.2010 Marken påskyndar uppvärmningen av klimatet mer än vad man hade tänkt - finländsk forskning avslöjar brist i klimatmodellerna
Program: mil
30.09.2008 Fröplantage för klibbal på Åland Projekt: 3413
Program: mja
09.06.2008 Asken drabbad av en ny skadegörare Projekt: 3299
19.02.2008 Spelregler för mätning av energived
Länkar: Metinfo Puutavaranmittaus
Projekt: 3455
14.02.2008 Ny arbetsfördelning i forskningsskogarna - Forststyrelsen sköter och Metla forskar
Länkar: Luontoon.fi, Forststyrelsen, Villi Pohjola
28.11.2007 Tryggande av Skogsforskningsinstitutets konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar
26.10.2007 Skogsforskningsinstitutet 90 år
19.07.2007 Rapporten Finlands skogar 2007: Finlands skogar i bättre skick än tidigare
Länkar: Illustrationer och grafik: Suomen metsät, Sammanfattning: Suomen metsät 2007, Metinfo Metsätalouden kestävyys

Publikationer: Rapporten Suomen metsät 2007
11.12.2006 Skogsstatistiska årsboken 2006 - skogssektorn i siffror Projekt: 3006
Program: til
Publikationer: Skogsstatistiska årsboken 2006 (in english)
26.08.2005 Skogssektorn måste satsa mer på informationsteknologi
Länkar: IUFRO, IIASA, SkogsSverige
Projekt: 3339
Publikationer: IUFRO World Series vol. 18
18.03.2003 Skogsforskningsinstitutet, Tapio och skogscentralerna samarbetar - Effekterna av naturvården i ekonomiskogarna utreds
24.10.2002 Intensivare samarbete mellan Tapio och Skogsforskningsinstitutet - forskningsinformationen snabbare och flexiblare ut till skogsfackmän
Länkar: Läs pressmeddelandet i Tapios Skogsreflexen
Updaterat: 07.01.2015 /KPB  |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback