Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 30.12.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metlaan viisi uutta tutkimusprofessoria

Metsäntutkimuslaitos on kutsunut metsäninventoinnin tutkimusprofessoriksi maatalous- ja metsätieteiden tohtori Annika Kankaan, puuntuotoksen tutkimusprofessoriksi maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jari Hynysen, luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tutkimusprofessoriksi maatalous- ja metsätieteiden tohtori Liisa Tyrväisen, kansainvälisen metsätalouden tutkimusprofessoriksi maatalous- ja metsätieteiden tohtori Timo Karjalaisen sekä metsien monikäytön talouden tutkimusprofessoriksi kauppatieteiden tohtori Artti Juutisen.

Professorit vastaavat tutkimusalansa osaamisen kehittämisestä, tutkimuksen laadusta ja suuntaamisesta sekä tiedon ja teknologian siirrosta oman tutkimustyönsä ohessa.

Annika Kangas aloitti tutkimusprofessorin toimessa 1.12.2014 sijoituspaikkanaan Joensuu. Tehtävän alana on metsien inventoinnin sekä metsänarvioimisen menetelmien ja perusteiden tutkimus. Professori Kankaalla on erittäin laaja kokemus alan tutkimus- ja opetustehtävissä. Viimeksi hän on toiminut Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsäsuunnittelun professorina.

Jari Hynynen kutsuttiin tutkimusprofessoriksi viisivuotiskaudelle 1.12.2014 alkaen. Hynysen sijoituspaikka on Vantaa. Hynynen on työskennellyt Metsäntutkimuslaitoksessa puun kasvu- ja tuotostutkimuksen parissa vuodesta 1986 alkaen erikoistutkijan ja professorin tehtävissä. Lisäksi hänellä on laaja kansainvälinen kokemus alalta.

Liisa Tyrväinen kutsuttiin luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tutkimusprofessoriksi viisivuotiskaudelle 1.12.2014 alkaen sijoituspaikkana Vantaa. Viimeksi Tyrväinen on hoitanut Rovaniemellä Metlan, Lapin yliopiston ja Metsähallituksen yhteistä luontomatkailun professuuria kaksi viisivuotiskautta vuodesta 2005 alkaen. Professori Tyrväisellä on laaja kokemus luontomatkailu- ja virkistystutkimuksesta, ja hän koordinoi Metlan vuonna 2013 päättynyttä laajaa ”Metsästä hyvinvointia” -tutkimusohjelmaa.

Timo Karjalainen kutsuttiin kansainvälisen metsätalouden tutkimusprofessoriksi viisivuotiskaudelle 1.1.2015 alkaen. Toimi on Metlan ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen, sijoituspaikkana Joensuu. Toimenkuvan täsmennyksenä on erityisesti Venäjän ja itäisen Euroopan siirtymätaloudet. Viimeksi Karjalainen on hoitanut Metlan ja Itä-Suomen yliopiston yhteistä kansainvälisen metsätalouden professuuria vuodesta 2003 alkaen. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisen metsätalouden tutkimuksesta ja hän on tunnustettu Venäjän metsätalouden osaaja. Hän on myös osallistunut lukuisiin kansainvälisiin metsäasioiden neuvotteluprosesseihin ja tutkimushankkeisiin.

Artti Juutinen kutsuttiin metsien monikäytön talouden tutkimusprofessoriksi viideksi vuodeksi 1.1.2015 alkaen. Toimi on Metlan ja Oulun yliopiston yhteinen, sijoituspaikka on Oulu. Juutisen toimenkuvaan kuuluu metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamista palveleva taloustieteellinen tutkimus. Hän on selvittänyt eri käyttötapojen taloudellista arvoa ja monikäytön kustannustehokkuutta sekä kansallisissa että kansainvälisissä projekteissa. Juutinen on viimeksi hoitanut Metlan, Oulun yliopiston ja Metsähallituksen yhteistä, samansisältöistä professuuria.

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteet 1.1.2015 alkaen etunimi.sukunimi(a)luke.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 

Metla yhdistyy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015. www.luonnonvarakeskus.fi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 31.12.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute