Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Meddelande 17.12.2014  
Sajtkarta | Sökning

Sammanslagningen av verksamhetsområdena ger forskningen inom naturresursområdet nya möjligheter

Naturresursinstitutet Luke, som inleder verksamheten vid årsskiftet, samlar ihop en unik, stark och tvärvetenskaplig kompetens inom skogs- och jordbruk, livsmedelsekonomi samt vilt och fiskeri. Datalagren hos de inrättningar som slås ihop bildar ett enormt kapital som ger forskningen nya möjligheter.

Naturresursinstitutet Luke bildas av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) samt statistiktjänsterna vid jord- och skogsbruksministeriets Informationstjänstcentral Tike.

Den nya forsknings- och expertorganisationen kommer att främja en konkurrenskraftig näringsverksamhet baserad på ett hållbart utnyttjande av naturresurser samt välfärden och en livskraftig landsbygd. Naturresursinstitutet stöder beslutsfattandet i samhället och producerar statistik över livsmedel och förnybara naturresurser. Dessutom sköter forskningsinstitutet uppgifter relaterade till tryggandet av den genetiska mångfalden hos odlade grödor, produktionsdjur och skogsträd.

Luke samlar ihop spetsforskning

Målet för Naturresursinstitutet är att stärka forskningen och expertisen inom livsmedel och förnybara naturresurser som behövs för att utveckla en framtida bioekonomi och en välfärd som bygger på den.

Lukes generaldirektör Mari Walls är nöjd med de sammanslagna inrättningarnas kundrelationer. När de slås ihop uppstår något nytt.

– Luke samlar ihop spetsforskning och fokuserar på att utveckla nya slags partnerskap i synnerhet inom skogs- och livsmedelssektorn. Inrättningarnas egna historiska datalager bildar också ett enormt kapital som bör användas effektivt.

En synlig samhällsdebattör

Mari Walls hoppas att det nya forskningsinstitutet ska få en synlig roll i den samhälleliga och internationella debatten. 

– Tillsammans med våra kunder vill vi skapa ett Naturresursinstitut som får internationell uppmärksamhet och som aktivt arbetar för ett hållbart utnyttjande av naturresurser och lösningar inom bioekonomin.

En effektiv utveckling av lösningar inom bioekonomin förutsätter öppen dialog mellan olika aktörer.

 – Lukes logotyp är fräscht modern och lockar till dialog. Genom vår forskningskompetens vill vi starkt delta i skapandet av en hållbar tillväxt och välfärd baserad på naturresurser.

Luke är ett exceptionellt tvärvetenskapligt forskningsinstitut som samlar ihop en bred sakkunskap och forskningskompetens som stöder en hållbar användning av naturresurser. Naturresursinstitutet har verksamhet på närmare 40 orter och på 53 verksamhetsställen. I början av 2015 kommer Luke att ha 1 700 anställda. De flesta av dem är stationerade i huvudstadsregionen och i Jockis i Egentliga Tavastland. Verksamhetsställen med ca 100 anställda finns i Joensuu, Uleåborg och Rovaniemi. Naturresursinstitutets huvudverksamhetsställe är beläget i Helsingfors.

Från och med årsskiftet finns Naturresursinstitutets webbplats på adressen www.luke.fi. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@luke.fi. Besöksadressen för Naturresursinstitutets huvudverksamhetsställe är Naturresursinstitutet, Viksbågen 4, 00790 Helsingfors. Numret till telefonväxeln är 0295 32 6000.

Tilläggsuppgifter:

  • direktör Mari Walls, tfn 040 556 3839, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Skog – kunskap – kompetens – välfärd


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 17.12.2014 /KPB |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute