Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Kutsu 5.11.2014 Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Kääpiä, kirjanpainajia ja kytkeytyneisyyttä —

     Tutkimus tukee ja muokkaa METSO-ohjelmaa

Tervetuloa kuulemaan tuoreita Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO) liittyviä tutkimustuloksia!

Tilaisuuden nimi: METSO-tutkimusseminaari
Aika: Tiistai 18.11.2014 klo 9.00–15.45
Paikka: Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki (auditorio Laulujoutsen)

Tarjolla uutta tietoa METSO-ohjelmasta

Päivän aluksi yhteistyöhanke ”Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi” (TIKO) avaa metsien suojelun erilaisten tavoitteiden yhdistämisen ja yhteisten toimintatapojen etsimisen problematiikkaa. Lisäksi TIKO-hankkeen tutkijat paljastavat metsänomistajien mielipiteitä monimuotoisuuden turvaamisen eri keinoista.  

Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat kertovat, millaisia luontoarvoja METSO-ohjelmaan valituilla kohteilla on eri puolilla Suomea ja kuinka METSO-metsät eroavat ympäröivästä talousmetsästä. Tutkimuksissa on selvitetty myös paljon keskustelua herättäneiden kirjanpainajatuhojen esiintymistä METSO-kohteilla ja Uudenmaan vanhoissa talousmetsissä. Tulosten perusteella voidaan arvioida sekä METSO-ohjelman ekologista vaikuttavuutta että mahdollisia metsiensuojelun tuhoriskejä.

Iltapäivällä Jyväskylän yliopiston tutkijat esittelevät tuoreita lajistontutkimuksen tuloksia huonosti tunnettujen lahottajasienten osalta ja valottavat elinympäristöjen ennallistamisen tavoitteenasettelua Suomessa. Keskustelussa arvioidaan, kuinka kansainvälisiin, luonnon monimuotoisuutta koskeviin sopimuksiin pohjautuva ennallistamistavoite linkittyy METSO-ohjelman toteuttamiseen.

Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan METSO-ohjelman suunnitelmallisuuden lisäämisestä. Kuinka vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman ekologista vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? Metsähallituksen ja Tampereen ammattikorkeakoulun edustajat kertovat näkemyksiään METSO-ohjelman kehittämisestä mm. monimuotoisuudeltaan arvokkaiden metsien kytkeytyneisyyden paremman huomioinnin kautta.

Ilmoittautuminen https://syke.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=329&id=1538

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 

Metla yhdistyy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015. www.luonnonvarakeskus.fi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 05.11.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute