Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 4.11.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Geenivaroja suojellaan metsänhoidon avulla

Lapinjärven kuusigeenireservimetsässä tehdään talvella 2015 metsänhoidollisia hakkuita, joilla pyritään lisäämään puuston elinvoimaa ja vastustuskykyä alueella esiintyvää kirjanpainajahyönteistä vastaan. Samalla luodaan mahdollisuuksia luontaiselle uudistumiselle.

Osa Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Lapinjärven tutkimusmetsästä itäisellä Uudellamaalla on omistettu kuusen perinnöllisen monimuotoisuuden suojelulle. Tavoitteena on säilyttää suomalaisen kuusen perimästä edustava ja elinvoimainen näyte, johon ei ole ihmisten toimesta tuotu vieraita kuusen alkuperiä.

Tutkimusmetsät ovat hyviä kohteita puiden geenivarojen suojelulle, sillä niissä metsän käsittelyhistoria on jäljitettävissä. Lapinjärven tutkimusmetsän puusto on järeää, mutta ei erityisen vanhaa, sillä sitä on käsitelty tutkimuksen tarpeiden mukaan vuodesta 1933. Viime vuosina puuston elinvoimaisuus Lapinjärvellä on ylitiheyden vuoksi heikentynyt ja alueella on paikoin runsaasti kirjanpainajien tappamia puita.

Miksi geenireservimetsässä on tehtävä hakkuita?

Geenivarojen suojelu edellyttää suojeltavan puulajin uudistumista, sukupolvien kiertoa. Ihanteellisessa tilanteessa geenivarojen suojelulle omistetulla alueella olisi kaikkia puuston ikäluokkia; koskemattomia ikipuustoja, joiden perimää luonto on valikoinut ja karsinut jo pitkään, ja tiheitä nuoria metsiköitä, joiden perimän monimuotoisuus on huipussaan ennen luonnonvalinnan alkamista. Varsinkin varttunut, ylitiheä, vain yhtä puuston ikäluokkaa sisältävä kuusikko on hyvin haavoittuva. Myrsky tai voimakas hyönteistuho saattaa nopeasti hävittää vuosisatojen aikana kehittyneen, paikalle sopeutuneen perimän.

Siksi hoitotoimet on tehtävä ajallaan. Jos niitä lykätään, joudutaan tilanteen korjaamiseksi turvautumaan järeämpiin hakkuisiin ja istutuksiin. Toimimalla Lapinjärvellä nyt, metsän yleisilme on mahdollista säilyttää koko ajan peitteisenä ja ikärakenne saadaan monipuolisemmaksi ilman laajoja avohakkuualoja.

Miten hakkuut toteutetaan?

Hoitotöiden suunnittelussa on tukeuduttu alueen edellisistä hakkuista saatuihin hyviin tuloksiin. Vuonna 2005 Lapinjärven tutkimusmetsässä tehtiin ryhmittäistä harvennusta, väljennystä ja pienaukkoja. Silloin käsitellyillä alueilla on vähemmän hyönteistuhoja kuin käsittelemättömillä aloilla ja luontaiset taimiryhmät ovat monipuolistaneet puuston ikärakennetta.

Tutkimusmetsän hoitotyöt toteuttaa Metsähallitus Metsäntutkimuslaitoksen aloitteesta ja yhdessä sovittujen suunnitelmien mukaan.

Mikä on geenireservimetsä?

Geenireservimetsä on erityisesti metsäpuiden perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämistä varten varattu alue, jossa geenivaroja suojellaan niiden alkuperäisellä kasvupaikalla. Alueiden hoidossa tärkeintä on puuston uudistaminen luontaisesti tai paikallisella alkuperällä. Geenireservimetsiä on sekä talousmetsissä, että luonnonsuojelualueilla.

Lisätietoja metsäpuiden geenivarojen suojelusta netistä: http://www.metla.fi/palvelut/geenivarat/geenivarat.htm

Lisätietoja:

  • Metsäntutkimuslaitos, Leena Yrjänä, jalostusmetsänhoitaja, p. 040 801 5240 ja Mari Rusanen, vanhempi tutkija, p. 040 801 5477
  • Metsähallitus, Ilkka Korhonen, tiimiesimies, p. 0400 132 141

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 

Metla yhdistyy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015. www.luonnonvarakeskus.fi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 05.11.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute