Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 8.10.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Bioenergian kysyntä kasvaa, markkinamenestys edellyttää kilpailukyvyn parantamista koko arvoketjussa

Suomessa metsähakkeen energiakäyttö pyritään lähes kaksinkertaistamaan vuoteen 2020 mennessä, ja sillä katetaan suurin osa maamme uusiutuvan energian kasvutavoitteesta. Vuosina 2010–13 hakkeen käyttö kasvoi noin viidenneksen laajan kehitystyön tuloksena koko hankintaketjussa.  Alkuvuodesta 2014 EU on esittänyt vuodelle 2030 40 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen vuoden 1990 päästötasoon verrattuna.  

Metlan ja VTT:n ForestEnergy2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelman Metsäenergia nyt ja 2030 – teknologiat, kilpailukyky, ympäristö -seminaarissa 8.–9.10.2014 Jyväskylässä esitellään tutkimustuloksia, joiden avulla näihin tavoitteisiin on mahdollista päästä.

Tutkimusten mukaan metsähakkeen varastointitappioita pienentämällä voidaan päästä merkittäviin kustannussäästöihin ja laatuparannuksiin. Metsähakkeen kuivaukseen on kehitetty uusia ratkaisuja, joissa lämpölaitoksia hyödynnettäisiin kevät-syksyaikaan lämpöyrittäjäpohjalla. Myös uusilla terminaaliratkaisuilla voidaan tehostaa hakkeen varastointia ja laatuparannuksia. Metsäteollisuuden rakennemuutos ja siirtyminen mekaanisista massoista kemiallisiin massoihin lisäävät sekä sellupuun kysyntää että sivutuotteisiin perustuvaa energiantuotantoa voimakkaasti.  

VTT:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimusten perusteella tiukennetut 2030 päästötavoitteet merkitsisivät Suomelle merkittävää metsäbiomassan kysynnän lisäystä erityisesti toisen sukupolven nestemäisten liikennepolttoaineiden tuotannossa.  Siten Etelä-Suomen hakkuutähdevarat alkavat olla jo täyskäytössä vuonna 2020 ja alueellisesti syntyy kilpailua metsäpolttoaineista.

Seminaarissa kuullaan viisivuotisen ohjelman ensimmäisen puoliskon päätuloksia sekä tutkimustiedon käyttäjien näkökulmaa ja toiveita.  Tutkimustuloksia esitellään nyt erityisesti Keski-Suomen metsäenergia-alan ammattilaisille ja asiantuntijoille. Seminaariin osallistuu yli 130 alan asiantuntijaa ja ammattilaista ympäri Suomea. 

Seminaarissa esitellyistä tutkimuksista on poimintoja ohjelman 8.10.2014 ilmestyneessä uutiskirjeessä.

Lisätietoja:

  • Professori Antti Asikainen/Metla, p. 050 391 3250, antti.asikainen(a)metla.fi
  • Professori Kai Sipilä/VTT, p. 040 500 9778, kai.sipila(a)vtt.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 07.10.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute