Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 3.10.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Tarkennuksia metsätaimitarhojen kasvinsuojelun pohjavesirajoituksiin paakkutaimituotannossa

Osa kasvinsuojeluaineista tai niiden hajoamistuotteista voi kulkeutua maakerrosten läpi, minkä vuoksi niiden käyttö on rajoitettua pohjavesialueilla. Metsätaimet tuotetaan nykyisin paakkutaimina muovihuoneissa, jolloin riski kasvinsuojeluaineiden kulkeutumisesta taimitarhalta ympäristöön on pienentynyt merkittävästi aiempaan paljasjuuritaimituotantoon verrattuna. Kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeiden pohjavesirajoitukset koskevat ensisijaisesti vähäistä paljasjuuritaimien kasvatusta ja tarpeellisia kasvinsuojeluruiskutuksia voi tehdä paakkutaimituotannossa. Tukes ajanmukaistaa kuluvan vuoden aikana metsätaimitarhoilla käytettävien valmisteiden myyntipäällykset.

Vajaa puolet metsäpuiden taimitarhoista sijaitsee hiekkakankailla tai harjuilla, jotka ovat pohjavesialueita. Karkeat maalajit läpäisevät vettä hyvin ja siten kasvinsuojeluaineita tai niiden hajoamistuotteita on mahdollista päätyä pohjaveteen paljasjuuritaimituotannossa, joka oli ennen vallitseva taimituotantomuoto. Tämän vuoksi eräiden metsätaimien suojaamiseen tarkoitettujen kauppavalmisteiden käyttö kielletään pohjavesialueilla. Paakkutaimituotannossa suurin osa tuhohyönteisten, sienitautien ja rikkakasvien torjuntaan käytettävistä kasvinsuojeluaineista sitoutuu kuitenkin suojattaviin taimiin ja kasvualustan turvepaakkuun tai hajoaa luonnossa suhteellisen nopeasti.

Suomen ympäristökeskus on esittänyt, että pohjavesirajoitus ei koske paakkutaimituotantoa metsätaimitarhoilla, kun kasvatus tapahtuu asfaltti- tai muovikatealustalla. Avomaalla paljasjuuristen taimien kasvatuksessa pohjavesikiellon tai -rajoituksen sisältäviä kasvinsuojeluaineita ei saa edelleenkään käyttää. Toistuvan käytön rajoitusta voidaan paakkutaimituotannossa tulkita niin, että tällaisen rajoituksen sisältävää valmistetta voi käyttää kahtena peräkkäisenä vuonna edellyttäen, että tämän jälkeen käytössä pidetään kahden vuoden tauko. Tukes muuttaa tämän vuoden loppuun mennessä metsätaimitarhoille hyväksyttyjen aineiden myyntipäällykset tämän esityksen mukaisiksi.

Kasvinsuojeluaineiden ammattimaisina käyttäjinä taimitarhojen tulee noudattaa integroidun torjunnan periaatteita. Paakkutaimitarhoilla kasvinsuojeluaineiden ympäristökuormitusta voidaan vähentää tekemällä ruiskutukset huolellisesti ja vain silloin, kun muut torjuntatavat eivät ole riittäviä, sekä minimoimalla muovihuoneesta ja kasvatuskentiltä lähtevät valumat.

Lisätietoja:

  • Vanhempi tutkija Marja Poteri, Metla, p. 029 532 4853, marja.poteri(a)metla.fi
  • Tutkija Katri Himanen, Metla, p. 029 532  5276 , katri.himanen(a)metla.fi
  • Ylitarkastaja Heli Anttila, Tukes (kasvinsuojeluaineisiin liittyvät kysymykset), p. 029 5052 034, heli.anttila(a)tukes.fi
  • Kuva koivunlevälaikusta (2,93 Mt)

    Kuvateksti: Koivunlevälaikun aiheuttaja voi tappaa rauduskoivun taimen latvakasvaimen tai aiheuttaa vakavan runkovaurion. Tautia torjutaan kasvatuskennostojen kuumavesipesulla ja muusta taimitarhahygieniasta huolehtimalla. Lisäksi taimien sairastumisriskiä voi vähentää oikea-aikaisella fosetyyli-alumiininia sisältävällä kasvinsuojeluaineruiskutuksella. Paakkutaimituotannossa ainetta voidaan käyttää muovikate- tai asfalttialustalla myös pohjavesialueilla. Kuva Katri Himanen / Metla

    Kuva luovutetaan kertajulkaisuoikeudella median käyttöön aiheesta uutisoitaessa. Lähde mainittava.

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 03.10.2014 /JVoi | Copyright Metla | Palaute