Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 30.9.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Kuusamon kaivos vähentäisi matkailijavirtoja

 – Mustavaaran kaivoksen ja matkailun yhteensovittaminen helpompaa

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) matkailijoille kohdistaman laajan kyselyn mukaan puhdas luonto, kauniit maisemat, luontoaktiviteetit ja erämaisuus ovat Koillismaan matkailun tärkeimmät vetovoimatekijät. Jos Kuusamoon rakennetaan kaivos, matkailijoista merkittävä osa jää todennäköisesti palaamatta. Mustavaaran kaivoksen haitat matkailulle ovat pienemmät.  

Kyselyyn vastasi 2029 matkailijaa, joista 17 % oli ulkomaalaisia. Kuusamon ja Mustavaaran kaivosten vaikutuksia selvittänyt kysely toteutettiin Ruka–Kuusamon ja Pudasjärvi–Taivalkosken (Syöte) alueilla vuosina 2013–2014

Kyselytutkimuksen mukaan 85 % Kuusamon matkailijoista arvioi kaivostoiminnan heikentävän Koillismaan luontomatkailuimagoa. Kuusamon matkailijoista 69 % arvioi kaivoksen vähentävän omaa paluuhalukkuuttaan. Aiemman matkailuyrittäjille suunnatun kyselyn mukaan Kuusamon matkailuyritysten odotukset ovat tätäkin synkempiä: 82 % arvioi kysynnän vähenevän ja joka kolmas yritys arvioi matkailijavirran tyrehtyvän.
Pudasjärvi–Taivalkosken matkailijoista 59 % arvioi, että Mustavaaran kaivos vähentää omaa paluuhalukkuutta. Mustavaaran kaivoksen vaikutuspiirissä toimivien matkailuyritysten odotukset ovat selvästi myönteisempiä.

Huomattavaa on, että ulkomaalaiset matkailijat ovat kotimaisia kriittisempiä. Heistä joka neljäs arvioi, ettei palaisi kohteeseen lainkaan, kotimaisista 11 %. Matkailijat, jotka ovat perehtyneet Kuusamon kaivoshankkeeseen, suhtautuvat siihen kielteisemmin kuin ne, jotka eivät tunne hanketta, Mustavaaran osalta tilanne on päinvastainen.

Kyselyyn vastanneet arvioivat mahdollisen vesien pilaantumisen, pölyn, säteilevät aineet ja kaivoksen äänet kaikkein haitallisimmiksi ja paluuhalukkuutta eniten vähentäviksi tekijöiksi.

Matkailijoiden kaivoksiin liitämistä tunteista päällimmäisiä ovat epävarmuus, suru ja ahdistus. Näin kokevat etenkin Ruka–Kuusamo-alueella matkailevat. Sen sijaan Mustavaaran kaivos herättää osassa matkailijoita myös positiivisia tunteita: se luo uskoa tulevaisuuteen. Kahden eri kaivoshankkeen piirissä toimivat matkailuyrittäjät suhtautuvat hyvin erilailla alueidensa kaivossuunnitelmiin: Kuusamossa vastustetaan jyrkästi, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä asia nähdään jopa myönteisenä.

Kaivoksen etäisyys matkakohteesta on olennainen seikka. Matkailijoiden mielestä Kuusamon kaivoksen etäisyys aktiviteettikohteista tulisi olla keskimäärin vähintään 72 kilometriä, matkailuyrittäjien mielestä 66 kilometriä. Kuusamon kaivoksen päälouhos sijaitsisi keskimäärin noin 14 kilometrin päässä matkailijoiden aktiviteeteistä. Mustavaarassa Taivalkoskella aktiviteetit sijaitsevat keskimäärin 35 km päässä suunnitellusta kaivoksesta, kun matkailijat toivoisivat keskimäärin vähintään 61 kilometrin etäisyyttä ja matkailuyrittäjät 37 kilometrin. Kuusamossa kaivoksen läheinen sijainti olisi selkeä ongelma matkailun kannalta.

Kokonaisuutena tutkimuksen tulokset kertovat, että varsinkin Kuusamon kaivoshankkeeseen liittyy merkittäviä riskejä matkailulle ja yhteensovittaminen on hankalaa. Kaivosten tarkkojen vaikutusten ennustaminen matkailulle on kuitenkin vaikeaa.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 29.09.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute