Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 10.6.2014 (Korjattu 23.6.2014)
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla käynnisti energiapuun markkinaseurannan

Karsitusta energiapuusta maksettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsänomistajille pystykaupoissa yli 6 euroa ja hankintakaupoissa 22 euroa kuutiometriltä. Karsitun rangan keskimääräinen hinta vaihteli hinta-alueittain pystykaupoissa 4 eurosta lähes 9 euroon ja hankintakaupoissa 19 eurosta yli 24 euroon. Metlan uudessa tilastossa esitetään metsähakkeen raaka-aineeksi ostetun kotimaisen energiapuun hinta- ja määrätietoja.

Yksityisiltä metsänomistajilta ostettujen energiapuulajien keskimääräiset hinnat ovat nyt kaikkien käytettävissä, kun Metla ryhtyi julkaisemaan tehdyistä kaupoista koostuvaa tilastoa. Tarvittavat aineistot koottiin suurimmilta energiapuuta ostavilta yrityksiltä ja metsänhoitoyhdistyksiltä. Metla jatkaa yhteistyötä aineistoa luovuttavien yritysten ja tietojen käyttäjien kanssa tilaston kattavuuden ja sisällön parantamiseksi. Nyt käynnistyvä tilastointi lisää energiapuumarkkinoiden avoimuutta ja helpottaa energiapuumarkkinoiden toimijoiden päätöksentekoa.

Lämpö- ja voimalaitoksien metsähake tehdään pääosin karsitusta ja karsimattomasta energiapuusta sekä hakkuualueilta korjattavista kannoista ja latvusmassasta. Metsähakkeen käyttömäärä on kasvanut 2000-luvulla nopeasti noin 6–8 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Samalla on lisääntynyt ajantasaisen hintatiedon tarve raaka-aineena käytettävistä energiapuulajeista.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä neljä viidesosaa energiapuusta ostettiin pystykaupoilla ja kaksi viidesosaa kaikesta energiapuusta oli karsittua rankaa. Pystykaupoissa metsänomistajille maksettiin karsitusta rankapuusta keskimäärin 6,4 euroa ja karsimattomasta kokopuusta 3,4 euroa kuutiometriltä. Latvusmassan keskihinta oli 3,2 euroa ja kantojen 1,4 euroa. Myös hankintakaupoissa rankapuun hinta oli korkein, 22,0 euroa kuutiometriltä. Kaikkien energiapuulajien alueelliset hintaerot olivat suuria.

Energiapuun hinnat tilastoidaan ilman valtion maksamia tukia.  Valtaosassa nuoren metsän energiapuuleimikoista puulle on kuitenkin saatu energiapuun korjuutukea 7 euroa kiintokuutiometrille. Näissä tukikohteissa se voi nostaa rankapuun pysty- ja hankintahinnat lähelle vastaavissa leimikoissa maksettavia kuitupuun hintoja. 

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 23.06.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute