Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 6.6.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsikön varhaiskehityksen ennustemallit on julkaistu

 – soveltuvuus on testattu myös turvekankaiden uudistusaloille

Metsikön varhaiskehityksen luotettava ennustaminen on haasteellista, puuston syntymiseen ja varhaiskehitykseen vaikuttavat monet eri tekijät. Kangasmaiden taimikoiden kehittymisen ja kasvun ennustemallit aina uudistamisesta alkaen on nyt julkaistu ja niiden soveltuvuutta myös turvekankaiden uudistamisaloille on testattu, koska turvekankaille ei toistaiseksi ole omia varhaiskehityksen ennustemalleja. Varhaiskehityksen ennustemalleja käytetään Metsäntutkimuslaitoksen MOTTI-ohjelmistossa, jolla voidaan tarkastella erilaisten kasvatusohjelmien vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin ja taloudelliseen kannattavuuteen.

Varhaiskehityksen ennustemallit ennustavat metsän uudistamisen yhteydessä syntyvän puuston määrän ja puulajisuhteet. Syntyneen puuston kehitystä ennustetaan keski- ja summatunnuksiin perustuvilla puustotunnusmalleilla. Mallit perustuvat metsikön puulajiin, syntytapaan, kasvupaikkaan, lämpösummaan ja ikään. Mallit laadittiin seuraaville puustotunnuksille: pohjapinta-ala, runkoluku, keskiläpimitta ja -pituus, pohjapinta-alan mediaanipuun läpimitta ja pituus sekä valtaläpimitta ja -pituus. Malleissa kuvataan myös puustotunnusten välinen riippuvuus – kun jokin puustotunnus tunnetaan, sitä käytetään muiden tunnusten tarkentamiseksi.  Puuston tiheys vaikutti keskitunnuksiin ja pohjapinta-alaan johdonmukaisesti ja samansuuntaisesti aikaisempien taimikkotutkimusten kanssa. Kuusen mallit päivitettiin, koska nykyisillä viljelymenetelmillä (muokkaus ja paakkutaimi) alkukehitys on nopeampaa kuin aikanaan paljasjuuritaimilla. Päivitetyt mallit ovat käytössä MOTTI-ohjelmiston 3.0 versiosta alkaen.

Puustotunnusmallien jatkokehityksessä tulee huomioida aineistoon sopivin tilastollinen menetelmä mallien kalibroinnin tehostamiseksi. Uudistuvat käytännöt, kuten kannonnosto, koneellinen istutus ja koneellinen taimikonhoito lisäävät paineita mallien jatkopäivityksiin. MOTTI-ohjelmistossa on edelleen kehitettävää vesakon kehityksen ja taimikuolleisuuden ennustamisen suhteen.

Turvekankaiden testaukselle oli tarvetta, koska turvekankaat ovat kiihtyvällä vauhdilla saavuttamassa uudistuskypsyyden. Puuston tasaisemman rakenteen ja kasvupaikkojen muuttuneiden olosuhteiden takia oletettiin, että kangasmaiden puustotunnusmallit olisivat käyttökelpoisia kuvaamaan turvekankaiden puuston alkukehitystä.  Tyypillisimmillä uudistusalojen kasvupaikoilla puuston kehitysennusteet olivat relevantteja, mutta varsinkin viljavimmilla turvekankailla sekä viljelyn onnistumiseen käytännössä että puuston kehitysennusteisiin liittyy suurta epävarmuutta. Niin kauan kuin on hyvin vähän toisen sukupolven ojitusaluemetsiköitä, niille ei voida aineiston puutteen vuoksi laatia yleistettäviä malleja. Vaikka kangasmaiden malleja voidaan metsikkörakenteen puolesta käyttää, niistä puuttuu kuitenkin suokasvupaikkojen kuivatustilanteen vaihtelun aiheuttama kasvun dynamiikka.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 06.06.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute