Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 5.6.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Poikkeuksellinen talvi verotti etelän myyriä

Eteläisessä Suomessa on suurta alueellista vaihtelua myyrien määrässä. Etenkin peltomyyrien kannat ovat kärsineet poikkeuksellisen talven aikana. Pohjois-Suomen myyräkannat ovat nousussa.

Eteläisessä Suomessa myyräkannat saavuttanevat jonkinasteinen huipun syksyllä 2014, mutta myyrien määrissä on huomattavaa alueellista vaihtelua. Pohjoisemmassa Suomessa myyräkannat ovat runsastumassa kesällä 2014 kohti huippua 2015.

Metsäntutkimuslaitoksen myyräseurannat keväällä 2014 osoittivat, että myyrien määrät vaihtelevat alueellisesti huomattavasti eteläisessä Suomessa.  Syksyn 2013 kohtalaiset myyräkannat ovat monin paikoin romahtaneet merkittävästi, kun taas toisilla paikoilla kanta on säilynyt talven aikana.

Tällä hetkellä monin paikoin Keski-Suomessa ja Kainuussa metsämyyräkannat ovat kohtalaisen vahvat, mutta on myös alueita, missä kannat ovat romahtaneet. Länsi-Suomessa, eteläisemmässä Hämeessä ja paikoin myös Savossa myyriä esiintyy vähemmän kuin mitä viime syksynä ennakoitiin. On kuitenkin odotettavissa, että pääsääntöisesti vaatimaton myyrähuippu tullaan kokemaan valtaosassa Oulun eteläpuoleista Suomea syksyllä 2014.

Seurantojemme perusteella eri myyrälajit ovat reagoineet poikkeukselliseen talveen eri tavoin. Hyvin märkä alkutalvi ja sitä seurannut tammikuun pakkasjakso lumettomassa tai vähälumisessa maisemassa on eteläisessä Suomessa verottanut erityisesti peltomyyriä. Metsäisissä elinympäristöissä viihtyvät metsämyyrät ovat paremmin suojassa juurakoiden ja mättäiden koloissa ja käytävissä. Peltomyyrien runsaus huipussa tuleekin mitä todennäköisimmin olemaan monin paikoin alhainen.

Epämääräiset jaksot voimakkaiden kannanvaihteluiden lomassa eivät ole uutta Suomen luonnossa. 1960-luvulta 1990-luvun alkuun Etelä-Suomessa oli voimakkaat kannanvaihtelut ja runsaasti tuhoja. 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun etelän myyrävaihtelut olivat hyvin vaimeita. Vuosituhannen alusta alkaen kannanvaihtelut jälleen voimistuivat, kulminoituen vuoden 2008 ennätykselliseen huippuun ja -tuhoihin. Vuoden 2011 huippu oli jälleen vaatimaton ja laikuttainen, eikä suurempia tuhoja ole talven 2008/09 jälkeen esiintynyt. On täysin mahdollista, että myyrien kannanvaihteluissa on jälleen alkanut vaimeampi ajanjakso.

Pohjoisemmassa Suomessa myyräkannat alkoivat runsastua loppukesällä 2013. Nousun alku oli hieman varhaisemmassa Pohjois-Lapissa, kun taas napapiirillä oli syksyllä vielä melko hiljaista. Tämä kesä on myyräkantojen nousuvaihe kaikkialla Lapissa ja huippua odotetaan syksylle 2015.

Metsäntutkimuslaitoksen tietoon ei ole tullut havaintoja merkittävistä taimituhoista talven 2013/14 ajalta. Koska metsämyyriä on joillain alueilla talvehtinut kohtalaisia määriä, suosittelemme nuorten havupuutaimikoiden tarkastamista kesän aikana latvasyöntien osalta. Metsämyyrät kiipeilevät kuusen ja männyn latvoissa syömässä latvasilmuja ja vuosikasvainten kuorta. Tämä johtaa monilatvaisuuteen, mikä on helposti hoidettavissa katkomalla ylimääräisten kasvainten kärjet.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 05.06.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute