Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 3.6.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäsektorin suhdannetiedote

Euroalueen talouden piristyminen lisää Suomen metsäteollisuustuotteiden vientiä

Maailmantalouden elpyminen ja euroalueen talouden kääntyminen takaisin hitaaseen kasvuun parantavat Suomen metsäteollisuustuotteiden kysyntänäkymiä ja lisäävät tänä vuonna vientiä paperia lukuun ottamatta. Euron ennakoitu heikkeneminen loppuvuoden aikana tukisi edelleen euroalueen elpymistä ja metsäteollisuustuotteiden kulutusta ja vientiä.

Euroopassa rakentamisen alamäki on vihdoin kääntymässä hitaaksi kasvuksi, ja sahatavaran kysyntä sekä markkinahinnat ovat nousussa. Kun Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän markkinanäkymät näyttävät hyviltä, sahatavaran viennin ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin viisi prosenttia. Kotimaassakin asuntorakentaminen on kääntymässä kasvuun, mutta kokonaisuutena rakentaminen ja sahatavaran kulutus jäävät vielä viime vuotta heikommiksi. Viennin kasvun ansiosta sahatavaran tuotannon ennustetaan nousevan tänä vuonna noin 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Myös Suomen vanerin vienti ja tuotanto kasvavat parantuneiden talousnäkymien ansiosta.  

Paino- ja kirjoituspapereiden kysynnän lasku maailmalla jatkuu, kun taas pehmopapereiden ja pakkauskartongin sekä sellun kulutus jatkavat kasvuaan erityisesti Aasiassa. Tänä vuonna Suomen kartongin ja sellun viennin ja tuotannon ennustetaan kasvavan ja viennin yksikköhintojen nousevan hieman. Sen sijaan paperin vienti ja tuotanto alenevat viime vuoteen verrattuna.

Metsäteollisuuden tuotannon kasvu lisää kotimaan markkinahakkuita 58 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2014. Vilkas puukauppa ja lisääntynyt kotimaisen puun tarjonta pitävät keskikantohinnat suunnilleen viime vuoden tasolla. Puun tuonnin arvioidaan supistuvan 10 miljoonaan kuutiometriin. Metsähakkeen käytön ja laitoshinnan sekä pellettien tuotannon ennakoidaan pysyvän viime vuoden tasolla.

Metsäsektorin vuoden 2015 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Lisätietoja:

Lähteet: Metsäteollisuus ry. ja Tullihallitus, ennusteet Metla
  %-muutos edellisvuodesta
  2012 2013 2014e
Sahatavara tuotanto -4 9 4
  vienti 5 11 5
  vientihinta 0 3 4
 
Vaneri tuotanto 1 7 4
  vienti -1 6 4
  vientihinta 1 0 3
 
Paperi tuotanto -8 -4 -3
  vienti -8 -3 -3
  vientihinta 6 -2 -2
 
Kartonki tuotanto 1 7 4
  vienti 1 8 3
  vientihinta -1 0 1
 
Sellu tuotanto 1 4 2
  vienti 1 14 7
  vientihinta -10 1 1
 
Markkinahakkuut   -2 9 3
Raakapuun tuonti   -3 12 -9

 

Lähteet: Metsäteollisuus ry. ja Tullihallitus, ennusteet Metla
Puutavaralaji 2012 2013 2013 / 2012 2014e 2014e / 2013
  €/m³ €/m³ % €/m³ %
Mäntytukki 53,6 55,5 3 55,8 1
Kuusitukki 53,9 56,5 5 56,4 0
Koivutukki 41,6 41,5 0 41,8 1
Mäntykuitu 15,7 16,0 2 16,1 1
Kuusikuitu 17,5 17,8 1 17,6 -1
Koivukuitu 15,5 15,8 2 15,9 1

 

 

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 03.06.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute