Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 3.4.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Ennakkotieto: Yksityismetsätalouden kantorahatulot nousivat selvästi vuonna 2013

Metsäntutkimuslaitoksen ennakkotietojen mukaan bruttokantorahatulot nousivat 12 prosenttia yli 1,9 miljardiin euroon yksityismetsien lisääntyneiden hakkuiden ansiosta. Yksityismetsien kantorahatulot lisääntyivät 16 prosenttia ja liiketulos nousi 96 euroon hehtaarilta.

Bruttokantorahatulot nousivat reaalisesti 12 prosenttia edellisvuodesta, kun rahanarvon muutos tehtiin tukkuhintaindeksillä. Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot olivat 1,6 miljardia euroa (+16 %), ja metsäteollisuuden ja valtion yhteensä 0,31 miljardia euroa (–7%). Yksityismetsätaloudessa tulot lisääntyivät kaikista puutavaralajeista, eniten kuusitukista ja koivukuitupuusta saadut tulot. Metsäteollisuuden ja valtion tulot lisääntyivät vain koivukuitupuusta. Vaikka tulojen nousu edellisen vuoden pohjalukemista oli selvää, olivat tulot 8 prosenttia alemmat kuin kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvo.

Markkinahakkuut olivat vuoden 2013 ennakkotietojen mukaan yhteensä 56 miljoonaa kuutiometriä (+10 %). Yksityismetsissä hakkuut lisääntyivät 13 prosentilla ja metsäyhtiöiden ja valtion metsissä ne pysyivät ennallaan. Vuoden 2013 reaalinen kantohintataso nousi hieman edellisvuodesta.

Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos nousi ennakkotietojen mukaan yli 96 euroon. Tulos oli edellisvuoteen verrattuna 16 euroa hehtaarilta korkeampi ja reaalisesti tulos parani 19 prosenttia, kun rahanarvon muutos laskettiin elinkustannusindeksillä. Länsi-Suomessa liiketulos oli 121 euroa (+21 %), Itä-Suomessa 149 euroa (+17 %) ja Pohjois-Suomessa 29 euroa (+16 %) hehtaarilta. Tulosten paranemisesta huolimatta liiketulos oli kaikilla alueilla pienempi kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo. Etelä-Suomessa ero jäi alle 10 prosenttiin, mutta Pohjois-Suomessa se oli lähes 30 prosenttia. Puuntuotannon sijoitustuotto oli ennakkotietojen mukaan yli 5 prosenttia.

Bruttokantorahatulojen ja yksityismetsätalouden liiketuloksen metsäkeskusalueittaiset ennakkotiedot ovat saatavissa Metinfo Tilastopalvelusta: (www.metla.fi/metinfo/tilasto/kannattavuus/)

Kuva 1. Reaaliset bruttokantorahatulot 2001–2013
Kuva 2. Yksityismetsätalouden reaalinen liiketulos suuralueittain 2001–2013

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 03.04.2014 /MGal | Copyright Metla | Palaute