Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 1.4.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Ammattitaitoiset kuljettajat ja hyväkuntoinen tieverkko avaintekijöitä puutavaran kaukokuljetuksessa

Aines- ja energiapuun kaukokuljetuksen suurimpina ongelmakohtina ovat polttoaineen hinta ja sen verotus, ammattitaitoisten kuljettajien saatavuus sekä kuljetusverkoston kunto ja kunnossapito. Tulevaisuudessa teiden kunnon parantamisella saataisiin eniten vastetta aines- ja energiapuun kaukokuljetuksen tehostamiseen.

Tulokset selviävät Metsäntutkimuslaitoksen tekemästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin kaukokuljetuksen nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita sekä etsittiin ratkaisuja ja teknologioita aines- ja energiapuun kaukokuljetuksen kehittämiseksi Suomessa.

Tulevaisuuden tärkeimpänä yksittäisenä haasteena nähdään tieverkoston rapautumisen estäminen ja tieverkon liikennöitävyyden kehittäminen niin, että se sallii kuljetuskaluston suuremmat kokonaispainot ja korkeudet. Tieverkoston kehittäminen ja ylläpito vaatii jatkossa suurimmat panostukset, jotta myös muut kehitysratkaisut pystytään hyödyntämään täysimääräisinä.  Puunhankinnan kausivaihtelun ja kuljetusmäärien tasaamisella on myös suuri merkitys aines- ja energiapuun kaukokuljetusten tehostamisessa.

Tutkimuksen mukaan kuljetuksenohjausjärjestelmiä tarvitaan tehostamaan kuljetuksia, ja kokonaislogistiikan merkitys kuljetustoiminnan kehittämisessä on tärkeää. Lisäksi logistiikkaketjun eri osat olisi saatava toimimaan saumattomasti aines- ja energiapuun hankinnassa. Logistiikkaan liitetään olennaisena osana puubiomassaterminaalit – niiden merkitys korostuu kaluston käyttöasteen kasvattamisessa ja toiminnan tasaamisessa vuoden ympäri sekä raaka-aineen saannin varmistamisessa loppukäyttöön.

Kysely- ja haastattelututkimuksen vastauksissa korostui valtiovallan ja EU:n laatimien päätösten ja asetusten merkitys kestävälle ja kehittyvälle tavaraliikenteelle. Valtiovallalta toivotaan puukuljetusten erityispiirteitä huomioon ottavia, niitä tukevia ja pitkäkestoisia päätöksiä.

Tarve kaukokuljetuksen kehitystä tukevalle tutkimus- ja kehitystyölle tulee metsäteollisuuden rakennemuutoksesta, koko tuotantoketjun uudistustarpeista sekä kuljetustoimintaa ja sen kannattavuutta vaivanneista ongelmista. Kuljetusten osalta uudistuksista merkittävimpiä on lokakuun alussa 2013 voimaantullut lakiasetus maantiekuljetuskaluston suuremmista enimmäismassoista ja -mitoista.

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt toimivat aines- ja energiapuun kuljetuksessa, puunhankinnan organisoinnissa, kuljetuskaluston myynnissä, huollossa ja valmistuksessa sekä toimialaan liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 01.04.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute