Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 26.2.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Ylä-Lapin talvilaidunarvioinnin tulokset: Jäkälä on vähentynyt paljon

Metlan vuonna 2012 tekemän Ylä-Lapin talvilaidunarvioinnin tulokset on julkaistu. Tulosten mukaan maajäkälät ovat vähentyneet selvästi edelliseen vuonna 2004 tehtyyn arviointiin verrattuna. Vuonna 1978 tehtyyn arviointiin verrattuna maajäkälien keskipeittävyyden arvio kankailla on pienentynyt 75 %. Vastaava muutos maajäkälien keskibiomassan osalta on -62 %.

Metla on arvioinut porojen talvilaitumia valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastokoealoilla vuodesta 1976 alkaen pääpiirteissään samalla menetelmällä. Arviointi on nyt tehty viisi kertaa poronhoitoalueen etelä- ja keskiosissa ja kolme kertaa Ylä-Lapissa (Utsjoki, Inari ja Enontekiö).
Kaikille kangasmaille laskettujen keskiarvojen valossa näyttää siltä, että edelliseen laidunarviointiin verrattuna koko Ylä-Lapissa keskimäärin vesakon latvuspeittävyys on vähentynyt hieman, metsälauhan biomassa on noin puolittunut, varvikko on lisääntynyt selvästi, maajäkälien biomassa on vähentynyt selvästi ja varsinaisten luppometsien osuus on kasvanut selvästi. Jäkälien biomassan arvio on laskenut jyrkästi Enontekiön merkkipiirin molemmissa paliskunnissa (Näkkälä ja Käsivarsi).

Laidunnuspaine on ainakin osasyy kehitykselle, sillä kankailla porojen ulostekasojen kokonaistiheys (talvi- ja kesäkasat yhdessä) on selvästi suurin Näkkälässä ja suurimpien joukossa myös Käsivarressa. Kasatiheys on paljon keskimääräistä suurempi myös Utsjoen merkkipiirissä, missä jäkälien keskipeittävyyden arvio kankailla laski voimakkaasti, mutta jäkälien keskibiomassan arvio kankailla pienentyi vain vähän.

Ylä-Lapissa maajäkälien keskipeittävyysarvio kankailla on pienentynyt 34 vuodessa suhteellisesti 75 %. Samana aikana jäkälien keskipituusarvio kankailla on melkein kaksinkertaistunut. Jäkälien keskibiomassan arvio on laskenut suhteellisesti koko alueelle 62 % siten, että muutos on noin -75 % Inarissa ja Enontekiöllä ja noin -10 % Utsjoella.

Raportti on ladattavissa Metlan internet-sivuilta

Laidunarvioinnin tulokset on julkaistu Metlan työraportteja -sarjassa, ja raportti on ladattavissa Metlan internet-sivuilta. Työraportissa esitetään tulokset uusimmasta Ylä-Lapin talvilaitumien arvioinnista vuodelta 2012, ja vertailun vuoksi tuloksia myös edellisestä arvioinnista (2004). Joidenkin keskeisten laiduntunnusten muuttumista tarkastellaan ensimmäisestä laidunarvioinnista (1978) alkaen.

Porojen ravintokasvien esiintymistä kangasmailla arvioitiin nyt 980 laidunkoealalla, joista yli puolet on metsämaalla. Enontekiöllä ja Utsjoella näyte on pieni ja myös alueellisesti epäedustava, joten arvioiden luotettavuus siellä ei ole hyvä. Myös arvioijasta johtuvan systemaattisen virheen riski noilla alueilla on suuri. Inarissa tulosten luotettavuus on paljon parempi kuin Utsjoella ja Enontekiöllä. Jäkälien vähentyminen tulee selvästi esiin myös Inarista lasketuista arvioista.

Raportissa esitetään tuloksia paliskunnille, merkkipiireille ja koko alueelle, joskin tarkastelun painopiste on johtopäätösten kannalta olennaisimmissa merkkipiiritason tuloksissa. Eri tuloksista on lopuksi koottu yhdistelmätaulukko, joka helpottaa paliskuntien välistä vertailua.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 26.02.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute