Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 11.2.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsätalouden vesistöille aiheuttamaa kuormitusta seurataan

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaan on perustettu 11 luonnontilaisesta ja 20:sta normaalissa metsätaloudessa käytössä olevasta metsäisestä latvavaluma-alueesta koostuva seurantaverkko.

Suomen vesistöjen merkittävin ongelma on rehevöityminen, jota aiheuttaa erityisesti vesistöön päätyvä typpi ja fosfori. Vesistöjämme kuormittavat muun muassa maatalous, haja-asutus, metsätalous ja turvetuotanto. Ihmis­toiminnasta metsä­talouden on arvioitu aiheuttavan alle kuusi prosenttia vuotuisesta fosfori­kuormituksesta ja alle viisi prosenttia typpi­kuormituksesta. Metsätalouden merkittävin vesistöhaitta johtuu kunnostus­ojitusten aiheuttamasta kiintoaine­kuormituksesta.

Nyt on perustettu seurantaverkko, jota käytetään pitkäjänteisesti luonnontilaisilta ja metsätalousalueilta tulevan vesistökuormituksen seurantaan. Verkkoon kuuluu metsäisiä latvavaluma-alueita, joista osa on luonnontilassa, osa metsätalouden käytössä. Luonnontilaiset alueet toimivat vertailukohtana ja niiden avulla pystyään erottamaan ihmistoiminnan aiheuttama kuormitus luonnon taustakuormasta. Metsätalouden harjoittajille seurantaverkko tarjoaa tietoa toiminnan vaikutuksista vesien laatuun ja entistä paremmat mahdollisuudet suunnitella vesiensuojelutoimia.

Seurantaverkon alueet ovat olleet jo aiemmin muussa seuranta- tai tutkimuskäytössä. Alueiden koko vaihtelee noin 10 hehtaarista yli 12000 hehtaariin. Seurantaverkko tuottaa tietoa valuma-alueilta purkautuvan veden määrästä, laadusta ja ainekuormista. Tuloksista tiedotetaan vuodesta 2014 alkaen vuosittain, ja ne ovat luettavissa myös seurantaverkon kotisivulla.

Seurantaverkko on yksi Kansallisen metsäohjelman toimenpiteistä, ja se on perustettu maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta. Seuranta toteutetaan yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen, Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Työtä koordinoi Metsäntutkimuslaitos.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 11.02.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute