Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 4.2.2014
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Kuusamon matkailuyritykset suhtautuvat kriittisesti Kuusamon kaivokseen, Mustavaaran kaivos nähdään ongelmattomampana

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tekemän kyselyn mukaan puhdas luonto, kauniit maisemat, luontoaktiviteetit ja erämaisuus ovat Koillismaan matkailun tärkeimmät vetovoimatekijät. Koillismaan matkailu on selkeästi luontomatkailua.

Yli 80 % Ruka-Kuusamon matkailuyrityksistä arvioi, että Kuusamon kaivoshankkeella on kielteinen vaikutus tärkeimpiin matkailun vetovoimatekijöihin. Heistä erittäin kielteisenä vaikutusta luonnonympäristöön pitää 77 % ja luontokokemukseen 69 %. Mustavaaran kaivoshankkeen vastaavat luvut ovat 21 % ja 11 %. Mustavaaran vaikutusten arvioidaan olevan lähinnä neutraaleja Syötteen-Taivalkosken matkailupalvelujen tarjontaan.

Suurimmiksi riskeiksi Kuusamossa nähdään sallitut raja-arvot ylittävät päästöt vesistöihin, uraanin talteen ottaminen sekä pölyn leviäminen matkakohteeseen. Mikäli nämä asiat toteutuvat, 59–69 % matkailuyrityksistä arvioi, että matkailijat eivät tulisi Ruka-Kuusamon matkakohteisiin enää lainkaan.

Kaivoksen sijaintia pidetään ratkaisevana. Kuusamossa kaivoksen keskimääräinen etäisyys matkailuyritysten toiminnoista olisi 12 kilometriä, kun minimietäisyydeksi edellytetään keskimäärin 66 kilometriä. Mustavaarassa vastaavat luvut ovat 35 ja 37 km, joten kaivoksen etäisyys olisi keskimäärin riittävä.

Ruka-Kuusamon matkailuyrityksistä peräti 80 % ajattelee alueen imagon luontomatkailukohteena heikkenevän merkittävästi, jos kaivostoiminta käynnistyy. Mustavaarassa merkittävään heikkenemiseen uskoo 25 % matkailuyrityksistä ja 40 % arvioi, ettei kaivoksella ole vaikutusta imagoon lainkaan. Mikäli Kuusamon kaivos perustetaan, kolmasosa Ruka-Kuusamon yrityksistä arvioi, etteivät asiakkaat tulisi enää lainkaan, ja puolet arvioi asiakasvirtojen vähenevän merkittävästi. Mustavaaran osalta luvut ovat vain 5 % ja 16 %.

Kokonaisuutena 79 % Ruka-Kuusamon matkailuyrityksistä suhtautuu Kuusamon kaivoshankkeeseen kielteisesti ja 71 % erittäin kielteisesti. Mustavaaran kohdalla luvut ovat 20 % ja 10 %. Myönteisesti Mustavaaraan suhtautuu 70 % ja erittäin myönteisesti 40 % alueen matkailuyrityksistä.

Matkailuyrittäjät liittävät Kuusamon kaivoshankkeeseen voimakkaita negatiivisia tunteita, kuten epävarmuus, pelko ja suru. Mustavaaran kaivoksen kohdalla dominoivat positiiviset tunteet, kuten tulevaisuuden usko, innostus ja ilo.

Päätulokset kesäkuussa 2014

Metsäntutkimuslaitos tutkii kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittamista Koillismaalla KAMYK-hankkeessa. Osana tutkimusta on selvitetty alueen matkailuyritysten käsityksiä Kuusamon ja Mustavaaran kaivoshankkeista. Tutkimus suoritettiin Internet-kyselynä loka-marraskuussa 2013 ja siihen vastasi 82 yritystä. Kysely kohdennettiin erikseen Kuusamon ja Mustavaaran kaivoshankkeisiin ja niiden vaikutuspiirissä toimiville Ruka-Kuusamon ja Syötteen-Taivalkosken matkailuyrityksille Matkailuyrittäjiä on myös haastateltu henkilökohtaisesti.

Tutkimushankkeen elinkeinojen yhteensovittamista koskevat päätulokset valmistuvat kesäkuussa 2014, kun matkailijoille kohdistetun laajan kyselyn tulokset ovat selvillä. Hankkeen päärahoitus tulee Tekes/EAKR-rahoituksesta. Hanke kuuluu Tekesin Green Mining -ohjelmaan.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 04.02.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute