Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Meddelande 31.1.2014  
Sajtkarta | Sökning

SLU ny värd för det nordeuropeiska skogsforskningsnätverket EFINORD

Sedan januari är skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU värd för det europeiska skogsforskningsnätverket EFIs nordeuropeiska regionalkontor. Kontoret placeras i Umeå.

Det europeiska skogsinstitutet, EFI, är Europas ledande skogsforskningsnätverk. 25 europeiska stater har ratificerat konventionen om EFI. Nätverket har 130 medlemsorganisationer. Det är en erkänd kontaktpunkt för opartisk, policyrelevant information om skog och skogsforskning. Huvudkontoret finns i Joensuu i Finland och dessutom finns fem regionala kontor.

Nu tar SLU och fakulteten för skogsvetenskap i Umeå över värdskapet för det nordligaste regionalkontoret, EFINORD. Kontoret har tidigare varit lokaliserat till Köpenhamn. EFINORD ska främja skogsforskningsnätverk regionen som omfattas av Norden, länderna kring Östersjön och Nordatlanten.

Syftet är att skapa mer interaktion och samarbete mellan institutioner och forskargrupper i regionen genom att vara ett paraply för nätverksaktiviteter, samt att befrämja teman relevanta för Norden. EFINORD fokuserar på två tematiska frågor: Biomassaproduktion och intensivt skogsbruk och ekosystemtjänster.

EFINORD har tre huvudpartners: Skogsforskningsinstitutet (Metla), SLU och Nordiska ministerrådets organisation SNS (Samnordisk skogsforskning). Nätverket omfattar ca 35 organisationer i 13 länder.

EFINORD är verksam på ett område med lång tradition av nätverksbyggande, men det finns alltid behov för mera aktivt samarbete. Huvudpartners SLU och Metla söker ytterligare möjligheter till aktivt forskningssamarbete och samverkan över gränserna via EFINORD.  Samnordisk Skogsforskning samarbetar med EFINORD i nätverksbyggande bl. a via den gemensamma EFINORD-SNS nätverks utlysningen som finansieras av Nordiska Ministerrådet.

I Umeå arbetar forskarna Peichen Gong, Maria Riala, Tuomas Nummelin, Göran Bostedt samt administratör och kommunikatör Desiree Mattsson deltid på kontoret som leds av Mika Mustonen.

Förutom Mika kommer Maria och Tuomas från Metla, men de sistnämnda är anställda av Sveriges Future Forests program. För Metla är forskarutbytet via EFINORD en viktig öppning inom Nordiskt samarbete.

– När nu SLU satsar på samarbete via EFINORD är det naturligt och positivt att fakulteten för skogsvetenskap tar över värdskapet för kontoret. Vid fakultetens huvudort i Umeå finns en kritisk massa inom skogsforskningen, säger Mika Mustonen.

Läs mer på www.efinord.efi.int/portal/ och www.efi.int

Ytterligare information

  • Head of Office Mika Mustonen, tfn +46 (0) 702 9290 18, mika.mustonen(a)efi.int

Skog – kunskap – kompetens – välfärd


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 07.05.2014 /KPB |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute