Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 18.12.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla aloittaa Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelman

Metla aloittaa Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelman vuoden 2014 alussa. Viisi vuotta kestävän ohjelman lopputuotteena syntyy muun muassa metsäbarometri, joka ilmaisee metsien käytön aiheuttamat muutokset ekosysteemipalveluiden määrässä, laadussa ja arvossa. Ohjelmaa johtaa professori Anne Tolvanen Metlan Oulun toimipaikasta.

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tuottamia aineettomia ja aineellisia hyötyjä. Aineettomia ovat muun muassa virkistys ja hyvinvointi, pölytys sekä ilmakehän koostumus ja ravinteiden ja veden kierron säätely. Aineellisia hyötyjä ovat puutavara, marjat, sienet ja riista.

Ohjelmassa kehitetään kustannustehokkaita toimintatapoja, joiden avulla metsien käyttöä pystytään monipuolistamaan ja käyttömuotoja sovittamaan yhteen. Tutkimuksessa käytetään ekosysteemipalveluviitekehystä, jonka ansiosta aineellisia ja aineettomia hyötyjä voidaan tarkastella ja optimoida yhtä aikaa.

Professori Tolvasen mukaan ohjelman aihepiiri on tärkeä ja ajankohtainen, sillä uusiutuvien luonnonvarojen merkitys on kasvamassa samalla, kun uusiutumattomat luonnonvarat käyvät rajallisemmiksi, väestön määrä sekä energian tarve lisääntyvät, ja ilmaston lämpeneminen vaikuttaa ekosysteemien tuottokykyyn.

- Metsien käytölle asetetut monipuoliset tavoitteet, esimerkiksi Kansallisessa metsäohjelmassa 2015, lisäävät myös metsiin liittyvien intressiryhmien määrää, ja se voi kasvattaa ristiriitoja. Siten osallistavan päätöksenteon ja sidosryhmien välisen yhteistyön tarve kasvaa. Uusia tutkimus- ja kehittämistarpeita nousee paitsi metsiin liittyvien uusien käyttömuotojen myötä myös sitä mukaa, kun uusia ohjauskeinoja kehitetään, Tolvanen kertoo.

Monitieteinen tutkimusohjelma palvelee kaikkia metsien käytön päätöksentekoon liittyviä sidosryhmiä kuten elinkeinoelämää, ministeriöitä, maakunnallisia ja alueellisia toimijoita, metsänomistajia ja kansalaisia.

Ohjelmassa kolme pääteemaa

Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelmassa on kolme tutkimuskysymyksiltään erilaista pääteemaa:

  1. Metsien käyttö ja ekosysteemipalvelut: Miten metsien käyttö vaikuttaa ekosysteemipalveluihin ja niiden välisiin vuorovaikutuksiin?
  2. Kustannustehokkuus metsien käytössä: Millaisia ovat kustannustehokkaat metsien käsittelytavat, jotka samanaikaisesti tuottavat ja ylläpitävät metsien ekosysteemipalveluja?
  3. Metsien käytön hallinta: Millä keinoilla metsien käyttöä voidaan ohjata yhteensovittamisen tueksi?

Tutkimuskysymyksiä ratkotaan monitieteisissä työpaketeissa. Metlan rahoittaman tutkimuksen lisäksi ohjelmaan tulee myös ulkopuolisella rahoituksella tehtävää tutkimusta. Merkittävin jo aloitettu ulkopuolisen rahoituksen hanke on Euroopan unionin rahoittama LIFEPeatLandUse-hanke. Siinä tarkastellaan metsätalouskäyttöön soveltumattomiksi osoittautuneiden ojitettujen soiden jatkokäyttöä.  

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 20.12.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute