Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 4.10.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektorien tietopaketit on julkaistu

Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäalan liiketoimintaympäristöä kuvaavaa tietopalvelua (KIEMET) on täydennetty laajalla infokorttisarjalla. Maksuton tietopalvelu tarjoaa etenkin suomalaisille pk-yrityksille suunnattua tiivistettyä tietoa yhdeksän kohdemaan metsätaloudesta ja -teollisuudesta sekä alalla toimivista yrityksistä. Saadun palautteen mukaan tietopalvelu on koettu hyödylliseksi tiedonhakukanavaksi. KIEMET on osa Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo Metsätietopalveluja.

Neljävuotinen KIEMET-hanke päättyi vuonna 2013, mutta siinä tuotettuja, lähinnä yritysmaailmaa palvelevia aineistoja päivitetään jatkuvasti. Hankkeen toimintaan osallistuneilta 26 suomalaiselta pk-yritykseltä saadun palautteen mukaan projektin parasta antia olivat toimintaympäristöä ja markkinoita koskevan tiedon lisääntyminen, oikeiden ja luotettavien kontaktien löytyminen ja kynnyksen madaltaminen lähteä selvittämään kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Yritykset pitivät yleisesti kansainvälistymisen edellytyksinä yrityksen omaa aktiivisuutta ja rohkeutta lähteä liikkeelle sekä joko omaa tai ostettua kielitaitoa. KIEMET nähdään tarpeellisena ja helppokäyttöisenä kanavana, johon tietoa on koottu keskitetysti.

Monipuolinen paketti palvelee Suomen kansainvälistyviä yrityksiä: tietopalvelu, tapaustutkimuksia, koulutusta ja verkostoitumista

KIEMET-hankkeessa luotiin suomenkielinen Internet-tietopalvelu metsävaroiltaan merkittävimmistä Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaista (Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Ukraina, Valko-Venäjä ja Viro). Jatkuvasti päivitettävään palveluun on koottu tietopaketteja ja raportteja metsäalan liiketoimintaympäristöstä kohdemaissa. Yritykset voivat hyödyntää tietopalvelua päätöksenteon tukena harkitessaan toiminnan tai tuotemarkkinoinnin aloittamista kohdemaissa.

Hankkeen aikana toteutettiin kaksi tapaustutkimusta Romaniassa. Bioenergia-tutkimuksessa selvitettiin bioenergian käytön nykytilannetta Romaniassa ja luotiin malli kannattavalle bioenergian hankintalogistiikalle ja käytölle länsiromanialaisessa Berzascan kylässä. Puunhankintatutkimuksessa tarkasteltiin puunkorjuun kehittämismahdollisuuksia erityisesti koulutuksen kannalta. Tapaustutkimuksilla tasoitetaan tietä suomalaisen metsäosaamisen viennille.

Tietopalvelun ja -tuotannon lisäksi hankkeessa järjestettiin yrityksille suunnattuja kansainvälistymiskoulutuksia, joissa tarkasteltiin suomalaisen metsäsektorin liiketoimintamahdollisuuksia kohdealueella. Lisäksi neljään maahan tehtiin verkostoitumismatka. Matkojen aikana tutustuttiin metsäsektorin ajankohtaisiin kysymyksiin ja luotiin kontakteja paikallisiin yrityksiin. 

Metlan koordinoiman hankkeen muita toteuttajia olivat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo. Hankkeen päärahoittajana oli Manner-Suomen ESR-ohjelma.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 04.10.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute