Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 20.8.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Soiden jatkokäytön vaihtoehtoja arvioidaan kattavasti uudessa Life-hankkeessa

Euroopan unioni on myöntänyt rahoituksen Metlan koordinoimalle LIFEPeatLandUse-hankkeelle. Hankkeessa tarkastellaan metsätalouskäyttöön soveltumattomiksi osoittautuneiden ojitettujen soiden jatkokäyttöä.

-Tavoitteena on löytää kustannustehokkaita jatkokäyttövaihtoehtoja, jotka samalla auttavat hidastamanaan tai pysäyttämään soiden monimuotoisuuden tilan heikkenemistä, vähentämään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta ja parantamaan soiden kykyä sitoa kasvihuonekaasuja, professori Anne Tolvanen Metlasta kertoo.  

Metsäojitettujen soiden pinta-alasta noin viidennes on kasvupaikan vähäravinteisuuden ja heikon puuntuotoskyvyn vuoksi metsätalouskäyttöön soveltumattomia, ja suurin osa niistä sijoittuu Pohjois-Suomeen.

Tolvasen mukaan näiden soiden käytön suunnittelu on eräs keskeisimpiä soiden käyttöön liittyviä kysymyksiä Suomessa ja niiden jatkokäytössä joudutaan huomioimaan kansallisen lainsäädännön lisäksi Euroopan unionin säädöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia.

Viisivuotisen hankkeen (LIFEPeatLandUse – Quantification and valuation of ecosystem services to optimize sustainable re-use for low-productive drained peatlands) rahoitus on 2,86 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on puolet. Metlan koordinoimassa hankkeessa mukana ovat Helsingin ja Oulun yliopistot, Metsähallitus, SYKE ja Vapo Oy. Hanke saa rahoitusta myös Ympäristöministeriöltä ja Turveruukki Oy:ltä.  

Tutkittavana seitsemän jatkokäyttövaihtoehtoa

Tutkimus pohjautuu olemassa oleviin pitkäaikaisiin tutkimusaineistoihin sekä eri puolilla maata sijaitseviin pilottialueisiin. Jatkokäyttövaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan nykytilanteessa, ja mallien avulla laaditaan myös ennusteet soiden tulevasta kehityksestä. Tutkittavat jatkokäyttötavat edustavat sekä taloudelliseen toimintaan että suojeluun liittyviä toimenpiteitä:

  1. Soiden jättäminen ilman toimenpiteitä
  2. Puubiomassan korjuu
  3. Metsätaloustoiminnan tehostaminen
  4. Soiden ennallistaminen kohti luonnontilaa
  5. Turpeen energiakäyttö ilman jatkotoimenpiteitä
  6. Turpeen energiakäyttö ja suonpohjien metsitys
  7. Turpeen energiakäyttö ja kosteikkojen muodostaminen

Hankkeen lopputuotteena syntyy päätöksentekoa helpottava työkalu, jonka avulla voidaan havainnollistaa metsäojitettujen soiden jatkokäytön vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, vesistön kuormitukseen ja hiilensidontaan. Ekologisten vaikutusten rinnalla työkalun avulla voidaan tarkastella myös kustannuksia ja löytää taloudellisesti kannattavin ja sidosryhmien kannalta hyväksyttävin vaihtoehto ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi.

Tämän vuoden heinäkuussa aloitettu hanke päättyy 30.6.2018.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 04.10.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute