Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 16.7.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsävarakartoista yhä laadukkaampia ja ajantasaisempia

Metla on avannut vuoden 2011 tilannetta vastaavat monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakarttansa julkisesti katseltaviksi Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen paikkatietopalvelun kautta ja ladattavaksi Metlan tiedostopalvelun kautta. Tiedot ovat jatkoa marraskuussa 2012 avatuille vuotta 2009 vastaaville tiedoille. ETRS-TM35FIN –koordinaatistossa olevien karttateemojen maastoelementin koko on 20 m × 20 m.

Luotettavampaa tietoa myös pienemmille alueille

Monilähteisessä valtakunnan metsien inventoinnissa (MVMI) käytetään Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita numeerisia tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja korkeusmallia. Niiden avulla tuotetaan kattavat metsävara-arviot. Numeeristen karttatietojen ja korkeusmallin avulla parannetaan tulosten luotettavuutta ja vältetään maanpinnan muotojen vaihtelun aiheuttamia virhetulkintoja.

Metsävaratiedolla laaja käyttö

Metsävaratietoja voidaan käyttää esimerkiksi metsäsuunnitteluun pienillä alueilla ja metsäteollisuuden puunhankinnan suunnitteluun. Kiinnostavat puutavaralajit voidaan paikantaa teemakartoilta ja korjuumahdollisuudet arvioida Maanmittauslaitoksen maastotietokannan avulla. Luotettavat metsävaratiedot ovat suomalaisen biotalouden kehittämisen ja faktapohjaisen päätöksenteon keskeisimpiä edellytyksiä.

Tietoja käytetään monipuolisesti myös tutkimuksessa esimerkiksi lajien elinympäristön laadun arvioinnissa ja metsien suojelun suunnittelussa. Tiedot ovat pohjana myös muun muassa Metsähallituksen uusissa metsien suojelun suunnittelujärjestelmissä.

Saatavilla entistä enemmän tietoa

Vuoden 2011 inventoinnissa on 44 karttateemaa (liite). Näitä ovat esimerkiksi puutavaralajien tilavuudet puulajeittain, kasvupaikkatiedot, puuston ikä, latvuspeitto ja biomassat puulajeittain ja ositteittain.  Vuoden 2011 tiedoissa on uutena metsätalousmaan luokittelu alaluokkiin myös FAO:n globaalien määritelmien mukaan, vuoden 2009 teemoissa olleen kansallisten 2009 määritelmien lisäksi.

Uudet, vuoden 2011 tiedot poikkeavat, edellisistä vuoden 2009 tiedoista siten, että käytetyt VMI:n maastotiedot päivitettiin vastaamaan vuoden 2011 heinäkuun loppua.

Suurimpaan osaan maata on tuotettu 6 kattavaa karttateemajoukkoa. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990–1994; uusimmat ovat vuosilta 2005, 2007, 2009 ja 2011. MVMI 2013 on tekeillä.  Metla otti käyttöön monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin ensimmäisenä maailmassa (MVMI) vuonna 1990. Menetelmä on saanut laajan suosion kaikkialla maailmassa. Samankaltainen menetelmä otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 2000. Myös USA käyttää sen muunnosta inventointinsa tulosten tarkentamiseen. MVMI:ssa on käytetty pääasiassa amerikkalaisen Landsat – satelliitin kuvia tai niiden puuttuessa esimerkiksi pilvisyyden vuoksi ranskalaisruotsalaisen Spot satelliitin tai intialaisen IRS –satelliitin kuvia.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 04.10.2013 /JVoi | Copyright Metla | Palaute