Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 24.6.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Turvemaiden kasvupaikkojen tunnistamiseen opaskirjan lisäksi nyt myös verkkosovellus

Turvemaiden kasvupaikkojen tunnistamisen ja luokittelun opaskirjaa täydentävästä multimediasta (CD-ROM) on julkaistu Metsäntutkimuslaitoksen verkkopalveluun sovellus osoitteessa: http://www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/

Suotyyppien ja ojitusalueiden turvekangastyyppien kuvaukset täydentävät Metinfon sivuilla jo aiemmin olleita kivennäismaiden kasvupaikkojen kuvauksia. Täydennys tulee myös selvään tarpeeseen – kasvupaikka- ja metsätyyppejä käsitteleviä www-sivuja on käyty lataamassa jo noin 80 000 kertaa.

Turvemaiden luokitusoppaassa on aikaisempia kuvauksia laajemmin lajistotietoa sekä kuvauksia harvinaisista ja uhanalaisista suoluontotyypeistä. Myös ojitetut suot esitellään entistä laajemmin ja tarkemmin. Turvekankaiden luokitusta on uudistettu siten, että suon ojitusta edeltävä luonne – nykytuntomerkkeihin perustuen – otetaan paremmin huomioon metsätaloudellista käyttöä arvioitaessa. Turvemaiden uusien metsänhoitosuositusten myötä on myös syntynyt tarve luokittelun kuvausten tarkentamiseen ja laadukkaan oppimateriaalin tuottamiseen käytännön määritystyötä varten. Turvekangastyyppien luokittelulla on ratkaiseva merkitys mm. turvemaiden metsänkasvatuskelpoisuutta ja tulevia metsätaloudellisia toimenpiteitä suunniteltaessa.

Suo- ja turvekangastyyppien verkkopalvelussa on 4 pääotsaketta: 1) Etusivu, 2) Suotyyppien tunnistaminen, 3) Tunnistamistehtävät ja 4) Kasviluettelo. Etusivulla kerrotaan taustatietoja opaskirjasta, verkkosivustosta ja sen tekijöistä sekä käyttötarkoituksesta. Kasvupaikkatyyppien tunnistaminen on jaettu kolmeen kategoriaan: aidot puustoiset suotyypit, avosuot ja sekatyypit, sekä ojitetut suot. Niistä kustakin esitetään tyyppikaaviot ja turvekangastyyppien osalta myös VMI 10 lasketut suopuustojen tilavuutta ja kasvua kuvaavat graafit, aineistojen salliessa vielä erikseen Etelä- ja Pohjois-Suomesta. Tunnistamistehtävien äärellä voi testata omaa osaamistaan turvemaiden moniulotteisessa maailmassa. Kasvilajiluetteloon on listattu tyyppikuvausten yhteydessä mainittu lajisto kasvumuotoryhmittäin suomeksi ja tieteellisin nimin.

Turvemaiden kasvupaikkoja ja kasvillisuutta esittelevä valokuvasto noudattaa edeltävän kivennäismaita käsittelevän verkkopalvelun kuvaston linjaa: kunkin tyypin kuvaukset alkavat metsikkötason yleiskuvilla, jatkuvat tyypin luonteenomaisilla kasvustokuvilla ja lopuksi esitetään lajikuvia keskeisistä tyypin opaskasvilajeista. Valokuvia on useita satoja. Opaskirja ja verkkopalvelun tietopaketti soveltuu metsä- ja ympäristöalan sekä biologian opetukseen ja itseopiskeluun, mutta myös kaikille luonnonystäville.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 24.06.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute