Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 19.6.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

LUT ja Metsäntutkimuslaitos sopivat tieteellisestä yhteistyöstä

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Metsäntutkimuslaitos (Metla) allekirjoittivat 17.6.2013 yhteistyösopimuksen. Tärkeimmiksi yhteistyöteemoiksi nostettiin Venäjään liittyvän tutkimuksen lisääminen ja edistäminen sekä metsää ja puuta koskevan tiedon tuottaminen ja osaamisen jalostaminen uusiksi tuotteiksi, teknologioiksi ja palveluiksi.

Sopimus laajentaa aiempaa yhteistyötä

Tavoitteena on edistää metsä- ja puualan korkeatasoista tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tukea korkeakouluopiskelijoiden opiskelu- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia. LUT ja Metla ovat tehneet yhteistyötä aiemminkin, mutta sopimus luo uudet puitteet yhteistyön monipuolistamiselle ja tiivistämiselle. Esimerkiksi bioenergia-alalla on tehty jo pitkään yhteistyötä ja parhaillaan hankkeita on käynnissä muun muassa Venäjään ja metsäalan liiketoimintaan liittyvässä tutkimuksessa.

Sekä LUT:ssa että Metlassa nähdään uusia yhteistyömahdollisuuksia monilla aloilla. LUT:ia ja Metlaa yhdistävät erityisesti suuret intressit Venäjää kohtaan.

”Metlan tutkimustoimintaa suunnataan yritys- ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevaan suuntaan ja LUT:n liiketalouden, tuotantotalouden ja yrittäjyyden tutkimus ja asiantuntemus tukevat hyvin tätä Metlan strategiaa,” sanoo Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Hannu Raitio.

”Yhteistyösopimus vahvistaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston toimintaedellytyksiä valituilla strategialueilla ja luo edellytyksiä metsäteollisuuteen ja Venäjään liittyvässä opetus, tutkimus ja hanketoiminnassa”, toteaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Ilkka Pöyhönen.

Monipuoliselle yhteistutkimukselle on nyt kysyntää

Uutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa uskotaan löytyvän monilta yhteistyöaloilta. Erityisesti 1) vihreä kemia ja erotustekniikat, 2) bioenergia ja – jalosteet ja niihin liittyvät tuotantotekniikat, 3) puuteknologia ja komposiitit sekä materiaalifysiikka ja – tekniikka ja 4) metsäklusterin liiketoiminta ja yrittäjyys ja tuotantotalous ja prosessien mallinnus tarjoavat molempia osapuolia kiinnostavia tutkimuskohteita.

LUT:n kanssa solmittu sopimus on osa Metlan laajenevaa ja tiivistyvää yliopistoyhteistyötä. Metla on solminut yhteistyösopimukset myös Itä-Suomen, Lapin ja Oulun yliopistojen sekä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Metlan tavoitteena on lisätä alueellista yhteistyötä alueyksiköittensä kautta ja osallistumista yhteisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin.

Käytännön toiminnassa sovitaan muun muassa tutkimusinfrastruktuurin hyödyntämisestä, yhteisistä tutkijaviroista, resurssien käytöstä opetuksessa ja LUT:n opiskelijoiden harjoittelu- tai lopputyömahdollisuuksista Metlassa sekä yhteisestä edustamisesta Venäjä-yhteistyössä.

Lisätietoja:

  • Hannu Raitio, ylijohtaja, Metsäntutkimuslaitos, p. 029 532 2010
  • Ilkka Pöyhönen, rehtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, p. 040 5718970

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 04.10.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute