Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 17.6.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Eurooppalaiset metsäpolitiikan asiantuntijat koolla Joensuussa

Euroopassa metsiin liittyviä asioita käsitellään politiikan eri sektoreilla ja tasoilla. Tämä vaikeuttaa päätösten yhteisvaikutusten ennakointia. Ennakointia tarvitaan erityisesti metsiin liittyvien ilmasto-, energia-, ympäristö-, teollisuus- ja maaseutupoliittisten tavoitteiden ja keinojen yhteensovittamiseksi.

Tutkijat ja asiantuntijat tarkastelevat Euroopan maiden metsiin liittyvien politiikkojen tavoitteita, keinoja ja kokemuksia Joensuussa 17.–18.6.2013 järjestettävässä kansainvälisessä kokouksessa. Koolla on lähes 50 tutkijaa 22 eri maasta.

ORCHESTRA – metsäpolitiikan tutkijoiden ja toimijoiden verkosto

Metsiin liittyvien poliittisten tavoitteiden ja keinojen virtaviivaistaminen edellyttää monitieteistä ja -kansallista verkostoa. Eurooppalaisten tutkimusverkostojen tukemiseen ja järjestämiseen on olemassa COST (European Cooperation in Science and Technology), jonka rahoituksella käynnistyi vuoden 2013 alussa metsäpolitiikan tutkijoiden ja toimijoiden verkosto ORCHESTRA (COST Action FP1207 Orchestrating forest-related policy analysis in Europe).  Verkostossa on mukana yhteiskunta-, valtio-, talous- ja luonnontieteilijöitä. Vuoteen 2017 kestävässä toiminnassa on jo mukana 26 Euroopan maata.

Verkoston tavoitteena on parantaa metsiin liittyvien poliittisten tavoitteiden yhteensopivuutta eri sektoreiden ja tasojen välillä sekä tehostaa niihin liittyviä politiikkakeinoja. Hanke pyrkii tähän kokoamalla tietoa politiikan tavoitteista ja niihin pyrkimisen keinoista ylikansallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla. Lisäksi ORCHESTRA luo edellytyksiä, uusia keinoja ja hyviä käytäntöjä laskennallisten menetelmien hyödyntämiselle politiikka-analyysien osana sekä kansallisella että ylikansallisella tasolla.

Tuloksien hyödyntämiseksi verkostossa on tutkijoiden lisäksi mukana myös sidosryhmiä, jotka voivat hyödyntää kokemuksia kansallisten metsäohjelmien valmistelussa, EU:ta palvelevissa politiikka-analyyseissä, Euroopan talouskomission koordinoimassa ennakointityössä ja Euroopan metsäinstituutin ylläpitämässä politiikkafoorumissa.

Suomessa verkoston valmisteluun osallistui asiantuntijoita Metsäntutkimuslaitoksesta (Metla), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (MTT) sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta (MTK). Kansainvälistä verkostoa koordinoi professori Tuula Packalen Metlan Itä-Suomen alueyksiköstä Joensuusta.

Verkoston ensimmäinen kokous Joensuussa alku tiedonvaihdolle ja yhteistyölle

Joensuussa järjestettävän kokouksen tavoitteena on tiedon ja kokemusten jakaminen sekä verkostojen luominen alan tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välille. Kokouksen pääpuhujia ovat professorit Norbert Weber Dresdenin Teknisestä yliopistosta Saksasta, Gérard Buttoud Tuscian yliopistosta Italiasta, tohtori Helga Pülzl Euroopan metsäinstituutin ThinkForest-foorumista Itävallasta ja kansainvälisten metsäasioiden asiantuntija Janne Näräkkä MTK:sta. Metlan järjestämän kokouksen ohjelmassa on myös retki Koli Foorumin ja Kolin-Hattusaaren kylille laaditun Suomen ensimmäisen paikallisen metsäohjelman maisemiin.

Lisätietoja:

  • professori Tuula Packalen, p. 029 532 5351, tuula.packalen(a)metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 04.10.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute