Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 6.6.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metsäteollisuustuotteiden kysyntä hitaasti elpymässä

- Suomen tuotantoa ja vientiä piristää euroalueen ulkopuolinen kysyntä

Euroalueen ulkopuolisen kysynnän myönteinen vire kasvattaa Suomen metsäteollisuustuotteiden tuotantoa ja vientiä vuonna 2013 paino- ja kirjoituspapereita lukuun ottamatta. Puumarkkinoilla teollisuuden puun kysyntä sahatavaran, sellun ja kartongin tuotantoon lisää markkinahakkuita ja nostaa hieman kantohintoja. Markkinahakkuut nousevat 53 miljoonaan kuutiometriin, kotimaista metsähaketta käytetään tänä vuonna arviolta 8,7 miljoona kuutiometriä. Puun tuonti Suomeen kasvaa, suurimman osan tuonnista kattavat edelleen koivukuitupuu ja hake.

Suomen sahatavaran tuotanto ja vienti kasvavat tänä vuonna Aasian kasvavan kysynnän ansiosta. Myös vienti joihinkin Keski-Euroopan maihin on kasvanut. Sen sijaan kotimaassa sahatavaran kysyntä laskee, koska rakentaminen vähenee vielä viime vuodestakin. Sahatavaran viennin yksikköhintojen ennakoidaan nousevan hieman viime vuoteen verrattuna. Maailmalla sahatavaran hinnan nousua tukevat Yhdysvaltain rakentamisen kasvu ja Aasian hyvä kysyntä. Vanerin tuotanto ja vienti kasvavat, mutta viennin yksikköhinnat pysyvät lähellä viime vuoden tasoa.

Sellun tuotanto ja vienti kasvavat pari prosenttia, mutta hinta saattaa maailmanlaajuisen tarjonnan lisääntymisen vuoksi laskea. Sellua viedään aiempaa enemmän kattamaan Kiinan kasvavaa kysyntää.

Paperin tuotannon ja viennin ennustetaan alenevan viime vuodesta. Pääsyynä tähän on euroalueen heikko kysyntä ja sähköisen viestinnän paperia korvaava vaikutus. Pakkausmateriaalien kysynnän kasvu jatkuu vakaana, kartongin tuotannon ja viennin ennakoidaan kasvavan viisi prosenttia. Paperin ja kartongin viennin keskihintojen arvioidaan nousevan hieman viime vuodesta.

Metsäsektorin vuoden 2014 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Lisätietoja:

Metsäsektorin keskeiset ennustemuuttujat 2011–2013 ennuste (e)

    %-muutos edellisvuodesta
    2011 2012 2013e
Sahatavara tuotanto 3 -4 4
  vienti 5 5 6
  vientihinta -4 0 3
         
Vaneri tuotanto 3 1 3
  vienti 4 -1 3
  vientihinta 6 2 0
         
Paperi tuotanto -4 -8 -5
  vienti -4 -8 -5
  vientihinta 5 6 1
         
Kartonki tuotanto -4 1 5
  vienti -1 1 5
  vientihinta 8 -1 2
         
Sellu tuotanto 0 1 2
  vienti 18 1 2
  vientihinta -2 -10 -4
         
Markkinahakkuut   2 -2 3
Raakapuun tuonti   7 -5 17
Lähteet: Metsäteollisuus ry, Tullihallitus, ennusteet Metla

Yksityismetsien keskimääräiset kantohinnat 2011–2013 ennuste (e)

Puutavaralaji 2011 2012 2012/2011 2013e 2013e/2012
  €/m³ €/m³ % €/m³ %
Mäntytukki 55,4 53.,6 -3 55,5 4
Kuusitukki 56,8 53,9 -5 56,0 4
Koivutukki 42,5 41,6 -2 42,7 3
           
Mäntykuitu 16,1 15,7 -3 16,1 3
Kuusikuitu 18,9 17,5 -7 18,1 3
Koivukuitu 15,8 15,5 -2 16,0 3
Lähteet: Metsäteollisuus ry, ennusteet Metla

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 06.06.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute