Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 27.5.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

OpeMotti - Uusi oppilaitoksille tarkoitettu MOTTI-ohjelmisto saatavilla

Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetyllä Motti-ohjelmistolla voidaan ennustaa metsikön tulevaa kehitystä. Motilla voidaan tarkastella erilaisten metsänkäsittelyvaihtoehtojen vaikutusta niin puuntuotokseen kuin taloudelliseen tuottoonkin. Nyt Motti-ohjelmistosta on laadittu erityisesti oppilaitoksille tarkoitettu versio OpeMotti.

MOTTI on kehitetty arvioimaan eri metsänkäsittelytoimenpiteiden vaikutuksia puuston kasvun ja tuotoksen, aines- ja energiapuukertymien ja metsänkasvatuksen kannattavuuden näkökulmista. Metsikön kehitys voidaan ennustaa joko uudistamisesta alkaen tai olemassa olevan puuston mittaustiedoista. Motilla voidaan ennustaa metsiköiden tuleva kehitys kaikilla kasvupaikoilla koko Suomessa. Metsänkäsittelytoimenpiteiden valikoima on monipuolinen, kattaen uudistamistavan valinnan, taimikonhoidon toteutuksen sekä harvennushakkuiden ajoituksen, tavan ja voimakkuuden valinnan. Lisäksi valittavana on kunnostusojitus ja kasvatuslannoitus. Käytettävät kantohinnat, metsänhoidon kustannukset sekä laskentakorkokanta ovat myös käyttäjän valittavissa. Tulokset esitetään graafeina, taulukkoina, valmiina raportteina ja excel-tiedostomuodossa.

MOTTI perustuu Metsäntutkimuslaitoksessa laadittuihin uusimpaan tutkimustietoon pohjautuviin kasvumalleihin. Puu- ja metsikkötason kasvumallit on laadittu pitkään seuratuista lähes koko maan kattavista inventointiaineistoista. Metsikön käsittelyn vaikutusten mallintaminen perustuu pitkään seurattuihin kokeisiin, joiden avulla on tarkasteltu eri käsittelyjen vaikutusta puuston kehitykseen laajalla vaihtelualueella.

Motti 3.0 ohjelmistosta on muokattu oma oppilaitoskäyttöön paremmin soveltuva versio. OpeMotti on saatavilla oppilaitoksille opetuskäyttöön ilmaiseksi. Oppilaitoskäyttöön suunnitellun asennuspaketin avulla voidaan asennus toteuttaa suoraan verkkoon, jolloin Mottia ei tarvitse asentaa yksittäisille koneille. Lisäksi riittää yksi rekisteröinti, jolloin kaikki valitut oppilaitoksen verkon koneet saavat käyttöoikeuden. Myös OpeMotissa käytettävät hinta- ym. asetukset tallentuvat käyttäjäkohtaisesti.

Mikäli kiinnostuitte, ottakaa yhteyttä motti.metinfo@metla.fi osoitteeseen sähköpostitse.

Lisätietoja Motti-ohjelmistosta: http://www.metla.fi/metinfo/motti/

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.05.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute