Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Pressmeddelanden
Meddelande 22.4.2013  
Sajtkarta | Sökning

Studie av Skogforsk och Metla visar hög prestation hos Fixteris nya klenträdsbuntare

Förstagallring är viktig för beståndsutvecklingen men har eftersatts i både Sverige och Finland, beroende på höga avverkningskostnader. En klenträdsbuntare har utvecklats av Fixteri AB i Finland med syfte att rationalisera integrerad avverkning av massaved och energived i unga bestånd, att förenkla hantering genom bunthantering samt att ge sänkta transportkostander genom komprimering av materialet. Prestationen hos tidigare prototyper har varit låg. En studie av den senaste prototypen, Fixteri FX15a, utförd i samarbete av skogsforskningsinstituten Metla (Finland) och Skogforsk visar att prestationsnivån mer än fördubblats jämfört med tidigare modeller.

Den studerade klenträdsbuntaren är byggd på basmaskinen Logman 811FC med ett Nisula 280E+ ackumulerande fällhuvud och Fixteris egen FX15a buntare. Maskinens arbetsoperation omfattar avverkning och matning av buntaren som automatiskt kapar, komprimerar, buntar, väger och registrerar klenträdsbuntar om c:a 0,5 m³f biomassa. Skogforsks och Metlas gemensamma studie avsåg att analysera dessa operationer samt att undersöka prestationsnivån för maskinen i noggrant inmätta testbestånd där helträdsbuntar producerades. Studien delfinansierades av programmet ”Effektivare skogsbränslesystem”.

Resultaten visar att den nya Fixteri FX15a har väsentligt högre prestation än föregående prototyp, Fixteri II. Under studien noterades en prestation på 9,7 m³f biomassa per E0-h vid uttaget 3213 st/ha och medelträdvolym av 0,028 m³f biomassa. Då uttaget var 2016 st/ha och helträdsvolymen var 0,044 m³f uppmättes prestationen till 11,9 m³f/E0-h. En mer normal förstagallring (uttag 1266 st/ha och trädvolym 0,084 m³f) gav prestationen 13,8 m³f/E0-h. Tidigare studier av prototypen Fixteri II (Nuutinen m fl. 2011), visade på prestationsnivån 4,6 m³f/E0-h vid ett uttag av 1400 st/ha med trädvolym på 0,040 m³f respektive 5,1 m³f/E0-h (2850 st/ha och 0,031 m³f/träd). Den nya prototypen, Fixteri FX15a, uppvisade alltså 1,9–2,6 gånger högre prestationsnivå, beroende på stämplingstäthet och medelträdvolym.

Den högre prestationsnivån verkar i första hand förklaras genom betydligt förbättrad flerträdsförmåga hos det nya fällhuvudet samt på en förbättrad kapacitet i buntningsenheten.

Bild: Miika Järvinen

Ytterligare information

  • Dr Yrjö Nuutinen, Metla, Finland, tfn +358 29 532 3257, yrjo.nuutinen(a)metla.fi
  • Professor Rolf Björheden, Skogforsk, Sverige, tfn +4618 188509, rolf.bjorheden(a)skogforsk.se

Skog – kunskap – kompetens – välfärd


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 07.05.2014 /KPB |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute