Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 18.4.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Kyselytutkimus:

Soiden käyttö jakaa mielipiteitä Pohjois-Pohjanmaalla

Metlan tekemän kyselytutkimuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan asukkailla on ristiriitaisia näkemyksiä soiden käytöstä. Osa pohjoispohjanmaalaisista oli jyrkästi talouskäyttöä vastaan ja osa talouskäytön tai ainakin soiden monipuolisen käytön kannalla. Soiden suojelun ja ennallistamisen osalta näkemykset olivat enimmäkseen myönteisiä.

Kysely tehtiin vuonna 2011. Siinä kartoitettiin pohjoispohjanmaalaisten näkemyksiä oman maakuntansa soista ja niiden käyttöön liittyvistä arvoista, asenteista ja kehittämisehdotuksista. Tulokset on julkaistu tällä viikolla ilmestyneessä Metlan työraportteja -sarjassa yhdessä kuuden muun soiden käyttöön liittyvän tutkimuksen kanssa.

Kyselytutkimukseen vastanneet ovat huolissaan soiden monimuotoisuuden säilymisestä ja ympäristön tilasta sekä soiden käytön vesistövaikutuksista. Soiden käyttöön liittyvät ympäristövaikutukset korostuivat vastauksissa enemmän kuin talous- ja työllisyysvaikutukset.

Keskeisin ristiriitoja aiheuttava soiden käyttömuoto on turvetuotanto. Turvetuotannon epäkohdat huolettavat eniten ympäristömyönteisiä kaupunkien asukkaita, mutta myös taajamien ulkopuolella asuvia, jotka ovat voineet kokea konkreettisesti turvetuotannon haitalliset vesistövaikutukset.

Vastaajien joukossa oli myös vahvasti aluetaloudesta ja työllisyydestä huolestuneita ihmisiä, jotka kannattivat turve- ja puuntuotannon tason lisäämistä. Huoli on aiheellinen, sillä aluetaloudelliset tarkastelut osoittavat, että jos turvetuotanto lopetettaisiin ja vapautuvat sadat työpaikat haluttaisiin korvata esimerkiksi matkailulla, tämä edellyttäisi yli 20 % lopputuotekysynnän kasvua maakunnan matkailussa.

Yhteiset näkemykset hyvä perusta soiden käytön kehittämiselle

– Kyselyyn vastanneiden yhteisiä näkemyksiä tulisi hyödyntää soiden käytön suunnittelussa esimerkiksi sijoittamalla eniten ympäristöä muuttavat toimenpiteet, kuten turvetuotanto, luontoarvoiltaan heikoimpiin kohteisiin ja kauas asutuksesta sekä huolehtimalla suonpohjien nopeasta siirtymisestä jälkikäyttöön, Metlan tutkimuksesta vastannut professori Anne Tolvanen kertoo.

Lisäsuojelun, ennallistamisen, virkistys- ja matkailukäytön ja poronhoidon kehittämistarpeet puolestaan kannattaisi kohdentaa maakunnasta paikannettuihin 64 soiden monimuotoisuuskeskittymään. Keskittymissä sijaitsevat turvetuotantoalueet kannattaisi tuotannon loputtua ennallistaa tai vesittää lintujärviksi.

Turvetuotannon lopettaminen kokonaan ei ole sosiaalisesti eikä taloudellisesti kestävää, koska se turvaa kotimaista energiantuotantoa ja syrjäseutujen työllisyyttä.

Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen tarkastelu yksissä kansissa

Pohjois-Pohjanmaan suot
-Suomen soisin maakunta
-Soita noin 16 000 km², yli 50% metsätalousmaasta
-Soista suojeltu 9 %
-Soista ja turvemaista ojitettu yli 60 %
-Merkittävä turpeen tuottaja: 40 % teollisuus- ja kaukolämmön sekä sähkötuotannosta turpeella

Kyselytutkimus on osa Metlan laajempaa vuosina 2010–2012 toteuttamaa tutkimusta, jossa tuotettiin tietoa soiden käytön ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä osana Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimaa Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelmahanketta. Kyselyn lisäksi tutkimuksissa selvitettiin soiden monimuotoisuuden tilaa ja ilmastovaikutuksia, turvetuotannon jälkikäyttömuotoja, soiden virkistyskäyttömahdollisuuksia ja merkitystä poronhoidolle sekä soiden aluetaloudellisia vaikutuksia. Metlan tutkimustulokset on julkaistu Soiden ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu -raportissa.

Lisätietoja:

  • Professori Anne Tolvanen, p. 029 532 3782, anne.tolvanen(a)metla.fi
  • Professori Artti Juutinen,  p. 029 532 5341, artti.juutinen(a)metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 04.10.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute