Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 5.4.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Myyrien kannanvaihtelut vaimentuneet voimakkaasti kautta Euroopan

Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan myyrien kannanvaihtelut ovat heikentyneet merkittävästi viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana. Laajaan seuranta-aineistoon perustuvien tulosten mukaan ilmiö voi johtaa ennalta-arvaamattomiin muutoksiin ekosysteemeissä, joissa myyrät ovat avainlajeja niitä saalistaville pedoille sekä ravintokasveille. Suomesta suurhankkeeseen osallistui Metsäntutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkijoita monikymmenvuotisine havaintosarjoineen.

Voimakkaat ja säännölliset kannanvaihtelut ovat ominaisia pienille jyrsijöille, erityisesti myyrille. Huippuvuosina myyriä voi elää yli 500 yksilöä hehtaarilla, kun taas pohjavaiheessa hehtaarilta ei välttämättä tavata ainoatakaan yksilöä. Huiput ja pohjavuodet toistuvat Etelä-Suomessa kolmen ja Pohjois-Suomessa noin neljän vuoden välein.

Myyrien kannanvaihtelut eli syklit ovat tahdistaneet voimakkaasti myös ravintoverkon muiden tasojen elämää. Niin petoeläinten runsauden kuin kasvillisuuden muutokset heijastelevat myyrien määrää.

Viimeaikaisten havaintojen mukaan myyrien kannanvaihtelut ovat heikentyneet viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana samanaikaisesti joka puolella Eurooppaa. Kansainvälisen tutkimusryhmän tulokset on tänään (5.4.2013) julkaistu arvostetussa Science -tiedelehdessä.

Ryhmän jäsenet ovat tutkineet ja analysoineet myyrien kannanvaihteluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Skotlannissa, Puolassa, Saksassa ja Ranskassa 30-40 vuoden ajanjaksolta.

Tulokset osoittavat, että vaikka myyräkantojen huippu- ja pohjalukumäärien vaihteluväli on aiempaa merkittävästi pienempi, vaihtelut ovat edelleen säännöllisiä. Tämä kertoo siitä, että syklejä aikaansaavat tekijät, kuten saalistus, ravinnon laadun muutokset tai taudit vaikuttavat myyriin kuten ennenkin.

Myyräkantojen vaihteluvälin muutos johtuu pääasiassa keväisten myyrämäärien pienenemisestä ajan saatossa. Koska muutos havaitaan yhtäaikaisesti kautta Euroopan, todennäköisin selitys ilmiölle löytyy ilmastosta. Tarkempaa mekanismia ei ole kuitenkaan vielä saatu selville.

Havaitut muutokset ovat johtamassa laaja-alaisten, hyvin korkeiden myyrähuippujen esiintymisen harventumiseen. On kuitenkin edelleen mahdollista, että korkeita huippuja tavataan ajoittain, kuten esimerkiksi Pohjois-Fennoskandiassa syksyllä 2011, jolloin sopuleita ja myyriä tavattiin suurin joukoin.

Voimakkaiden myyräsyklien heikkeneminen vähentänee niin myyrien levittämien tautien kuin niiden aiheuttamien maa- ja metsätaloustuhojen esiintymistä. Monet pikkujyrsijöistä riippuvat petolajit, kuten uhanalainen naali, puolestaan kärsivät ravinnon saatavuuden heikentyessä. Kattavien ennusteiden tekeminen myyräsyklien vaimenemisen aiheuttamista muutoksista luonnossa on kuitenkin vielä vaikeaa, sillä ekosysteemin muodostavien lajien vuorovaikutussuhteet ovat erittäin monimutkaisia.

Tutkimus osoittaa laaja-alaisten kansallisten ja kansainvälisten ekologisten seurantojen suuren arvon pitkäaikaisten ympäristömuutosten ymmärtämisessä.

Lisätietoja:

  • Professori Heikki Henttonen (Metla), p. 029 532 2430, heikki.henttonen(a)metla.fi
  • Tutkija Otso Huitu (Metla), p. 029 532 4917, otso.huitu(a)metla.fi
  • Yliopistonlehtori Hannu Pietiäinen (Helsingin yliopisto), p. 09 191 577 49, hannu.pietiainen(a)helsinki.fi
  • Julkaisu: Cornulier, T., Yoccoz, N.G., Bretagnolle, V., Brommer, J.E., Butet, A., Ecke, F., Elston, D.A., Framstad, E., Henttonen , H., Hörnfeldt, B., Huitu, O., Imholt, C., Ims, R.A, Jacob, J., Jędrzejewska, B., Millon, A., Petty, S.J., Pietiäinen, H., Tkadlec, E., Zub, K. & Lambin, X. 2013. Europe-wide dampening of population cycles in keystone herbivores. Science.

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 05.04.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute