Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 1.3.2013
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Ennakkotieto: Metsätalouden kannattavuus heikkeni vuonna 2012

Metsätalouden tulosta ja kannattavuutta kuvaavat mittarit olivat laskusuunnassa vuonna 2012. Ennakkotietojen mukaan bruttokantorahatulot laskivat 6 prosenttia alle 1,8 miljardiin euroon ja yksityismetsien liiketulos jäi 83 euroon hehtaarilta.

Bruttokantorahatulot laskivat reaalisesti 6 prosenttia edellisvuodesta, kun rahanarvon muutos tehtiin tukkuhintaindeksillä. Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot olivat 1,4 miljardia euroa (–6 %), ja metsäteollisuuden ja valtion yhteensä 0,33 miljardia euroa (–2 %). Sekä yksityismetsätalouden että metsäteollisuuden ja valtion tuloissa kuusitukista ja -kuitupuusta saadut tulot laskivat suhteellisesti eniten. Kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna kantorahatulot olivat lähes 15 prosenttia alemmat.

Markkinahakkuut olivat ennakkotietojen mukaan vuonna 2012 yhteensä 53 miljoonaa kuutiometriä (+1 %). Yksityismetsissä hakkuut lisääntyivät vajaalla prosentilla ja metsäyhtiöiden ja valtion metsissä yli 3 prosentilla. Vuoden 2012 reaalinen kantohintataso oli 7 prosenttia edellisvuotta alempi. Toteutunut kantohintataso oli reaalisesti alimmillaan sitten 1990-luvun alun lamavuosien.

Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos laski ennakkotietojen mukaan 83 euroon hehtaarilta. Edellisvuoteen verrattuna tulos oli reaalisesti 8 euroa hehtaarilta huonompi, kun rahanarvon muutos laskettiin elinkustannusindeksillä. Länsi-Suomessa liiketulos oli 100 euroa (–10 %), Itä-Suomessa 130 euroa (–6 %) ja Pohjois-Suomessa 28 euroa (–9 %) hehtaarilta. Kaikilla alueilla liiketulos jäi selvästi (15–23 %) alle kymmenen vuoden keskiarvon. Kantohintojen aleneminen pudotti puuntuotannon sijoitustuoton negatiiviseksi –3 prosenttiin.

Bruttokantorahatulojen ja yksityismetsätalouden liiketuloksen metsäkeskusalueittaiset ennakkotiedot ovat saatavissa Metinfo Tilastopalvelusta: (www.metla.fi/metinfo/tilasto/kannattavuus/)

Kuva 1. Reaaliset bruttokantorahatulot 2001–2012
Kuva 2. Yksityismetsätalouden reaalinen liiketulos suuralueittain 2001–2012

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, sähköposti: info @ metla.fi

  Päivitetty: 02.04.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute