Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Pressmeddelanden
Meddelande 17.1.2013  
Sajtkarta | Sökning

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla) och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) bildar Naturresurscentralen

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen beslutade i dag 17.1 om ett projekt med mål att slå samman MTT, Metla och VFFI som bildar ett nytt forskningsinstitut. Det nya institutet inleder verksamheten 1.1.2015. Projektet löper fram till slutet av år 2014 då MTT, Metla och VFFI inte längre är separata verk.

För att vi ska kunna möta utmaningarna kring hållbar användning av naturresurser behöver vi enligt minister Koskinen forskning och expertis som är övergripande och som förenar kompetensen inom de olika vetenskapsområdena:

- Det nya forskningsinstitutet stärker forskningen som vi behöver för att bygga upp bioekonomin och välmåendet i framtiden. Beslutsfattarnas, näringslivets och de övriga kundernas behov växer och problemen blir allt mer komplicerade.

En tätare struktur gör det lättare att upprätthålla och utveckla forskningsinfrastrukturen samt att använda och bearbeta informationerna i datalagret, uppföljningsinformationen samt de statistiska uppgifterna på ett effektivare sätt. Målet med sammanslagningen är också att nå besparingar och förbättra produktiviteten på längre sikt.

- Nätverket av de regionala verksamhetsställena ger en möjlighet till ett allt starkare regionalt inflytande i landskapen och på landsbygden. I samband med sammanslagningen tryggas forskningsinstitutens lagstadgade myndighetsuppgifter och -tjänster som är viktiga med tanke på samhället. Målet är att bilda ett verk som människorna upplever som sitt eget och där man gör ett gott arbete. Att engagera personalen i planeringen av det nya verket är av högsta vikt, poängterar minister Koskinen.

Om det nya verkets strategi, struktur och ledningssystem samt valet av ledningen och personalen tas beslut av projektets styrgrupp med kanslichef Jaana Husu-Kallio som ordförande. Projektets ledningsgrupp leder och koordinerar igen den operativa verksamheten. Ledningsgruppens ordförande är överdirektör Hannu Raitio från Skogsforskningsinstitutet.

Ytterligare information

  • ministerns specialmedarbetare Tiina Rytilä, tfn 0295 16 2132
  • kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2184
  • överdirektör Hannu Raitio, Skogsforskningsinstitutet, tfn 0295 32 2010
  • forskningsdirektör Mikko Peltonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 229

Skog – kunskap – kompetens – välfärd


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info @ metla.fi

  Updaterad: 07.05.2014 /KPB |  Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns | Copyright Metla | Palaute