Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 19.12.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Myyräsyklit eivät ole katoamassa talvien leudontumisen myötä

Metlan pitkäaikaisiin seuranta-aineistoihin perustuva tutkimus osoittaa, että myyrien kannanvaihtelut ovat edelleen selvästi syklisiä suurimmassa osassa Suomea. Toisin kuin yleisesti on uskottu, kannanvaihteluihin vaikuttavat enemmän kesän kuin talven sääolosuhteet. Tutkimuksen tulokset on vastikään julkaistu tunnetussa kansainvälisessä Global Change Biology –sarjassa.

Pienet jyrsijät, erityisesti myyrät, ovat tärkeitä avainlajeja pohjoisen boreaalisissa ja subarktisissa eliöyhteisöissä. Niiden määrät säätelevät monen petoeläimen runsautta ja niillä voi olla voimakkaita vaikutuksia kasvillisuuteen. Myyrät voivat aiheuttaa myös tuhoja taimikoissa ja levittää tauteja.

Myyrillä esiintyy 3-4 vuoden kannanvaihteluja eli syklejä, joiden voimakkuudessa ja säännöllisyydessä on myös pitempiaikaista vaihtelua. Viime aikoina on esitetty, että syklit olisivat heikentyneet tasaisesti viimeisimmän kahden vuosikymmenen aikana monin paikoin ympäri Eurooppaa.

Syklien heikkenemisen syyksi on yleensä esitetty ilmastonmuutosta ja ennen kaikkea leudontuvien talvien myötä hupenevaa lumitilannetta. Aiemmat tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia ja perustuneet alueellisesti niukkaan ja/ tai ajallisesti lyhyeen aineistoon.

Syklisyydessä alueellisia eroja

Tutkimuksessa analysoitiin myyrien ja säätilan vaihtelua 33 paikkakunnalla ympäri Suomea vuosien 1970-2011 välillä. Tulosten mukaan myyräkantojen syklisyys tutkimusjakson aikana heikkeni Pohjois-Suomessa aivan paria viimeistä vuotta lukuunottamatta, voimistui Etelä- ja Länsi-Suomessa ja oli heikointa ja epäsäännöllisintä itäisimmässä Suomessa.

Kannanvaihteluihin vaikuttivat koko maassa enemmän kasvukauden kuin talven sääolosuhteet, mutta vaikutukset vaihtelivat maantieteellisesti. Syklisyys heikkeni lämpimien kasvukausien myötä pohjoisessa, mutta voimistui etelässä.

Tulokset osoittavat, että leudontuvat talvet eivät välttämättä johda pienten jyrsijöiden populaatiosyklien katoamiseen, niin kuin usein on esitetty. Pitkät ja kylmät talvet eivät ole välttämättömiä voimakkaille ja säännöllisille kannanvaihteluille, eivätkä leudot talvet sekä vähentynyt lumipeitteen määrä ole liioin yhteydessä myyrien talviseen kannankasvuun.

Tuhoja esiintyy myös tulevaisuudessa

Ilmastonmuutoksen aiheuttama kasvukauden piteneminen voi lisätä myyräkantojen syklisyyttä Suomen eteläisessä puoliskossa ja samanaikaisesti heikentää niitä pohjoisimmassa Suomessa. On siis perin todennäköistä, että myyrätuhoja tavataan eteläisen ja keskisen Suomen taimikoissa myös tulevaisuudessa ja että myyräkuume pysyy keskuudessamme.

Metla seuraa myyrien kannanvaihteluja ympäri Suomen ja tiedottaa alueellisista myyrärunsauksista sekä kannankehitys- ja taimituhoennusteista kahdesti vuodessa.

Lisätietoja:

  • Varttunut tutkija Otso Huitu, p. 050 391 4917, otso.huitu(a)metla.fi
  • Professori Heikki Henttonen, p. 050 391 2430, heikki.henttonen(a)metla.fi
  • Korpela, K., Delgado, M., Henttonen, H., Korpimäki, E., Koskela, E., Ovaskainen, O., Pietiäinen. H., Sundell, J., Yoccoz, N. & Huitu, O. 2013. Nonlinear effects of climate on boreal rodent dynamics: mild winters do not negate high-amplitude cycles (doi: 10.1111/gcb.12099, in press)

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute