Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 13.12.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Suomen metsäsektori jälleen monipuolisesti tilastoitu

Metsätilastollinen vuosikirja 2012 on ilmestynyt

Uusi Metsätilastollinen vuosikirja 2012 tarjoaa kokonaiskuvan Suomen metsistä, metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Kirja kattaa metsäsektorin keskeisimmät tilastot metsävaroista ja puumarkkinoista aina metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaan asti. Tärkeimmät kansainväliset metsätilastot löytyvät kirjan lopusta. Toisen näkökulman metsätalouteen tuovat metsäluontoa, metsien monikäyttöä ja ympäristökysymyksiä käsittelevät tilastot. Kirja tarjoaa metsäsektorin perusfaktat muun muassa tutkimukseen sekä metsä- ja luonnonvarapolitiikan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Metsätilastollista vuosikirjaa on julkaistu 1960-luvun lopulta alkaen.

Kirjan tekstiosat kuvaavat metsäalan kehitystä, esittelevät tilastoissa käytettyjä käsitteitä ja tilastointimenetelmiä sekä luonnehtivat tietojen luotettavuutta ja kattavuutta. Ajankohtaisia metsäsektorin asioita käsitellään erillisissä tietotauluissa. Vuosikirjan uutuutena on puukauppaa käsittelevä erillinen pääluku, joka sisältää mm. tilastot puun kantohinnoista hakkuutavoittain. Metsävarat-luvussa ovat saatavilla tuoreimmat valtakunnan metsien 11. inventointiin perustuvat metsäkeskusalueittaiset metsävaratiedot. Vuosikirjan alusta löytyy myös yhteenveto Suomen metsäsektorin tärkeimmistä tunnusluvuista ja puun kulkuvirtoja kuvaava kaavio vuodelta 2011.

Vuosikirjan PDF-verkkoversio on saatavilla internetistä Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Tarjolla ovat myös vuosikirjan kuvat ja taulukot pidennettyine aikasarjoineen, jotka voi ladata omalle tietokoneelle jatkokäsittelyä varten. Vuosikirjan lisäksi Tilastopalvelu tarjoaa laajan valikoiman muita metsäalan tilastoja, muun muassa viikoittain päivittyviä puun hintatietoja. Palvelusta löytyy myös ajankohtaisia metsäsektorin tilastotietoja sisältävä Metsätilastotiedote-sarja.

Julkaisu

  • Metsätilastollinen vuosikirja 2012. Skogsstatistisk årsbok. Finnish Statistical Yearbook of Forestry. Suomen virallinen tilasto: Maa-, metsä- ja kalatalous. 454 sivua, hinta 50 € (sis. alv).
  • Metsätilastollisen vuosikirjan kotisivu

Tilaukset

Lisätietoja

  • Päätoimittaja Esa Ylitalo, p. 029 532 5515, esa.ylitalo(a)metla.fi

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 13.12.2012 /KPB | Copyright Metla | Palaute