Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 13.11.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Pienin kustannuksin lisää monimuotoisuutta metsiimme

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn tutkimushankkeissa on löydetty uusia ja tehokkaita keinoja monimuotoisuuden turvaamiseen. Tuoreita tutkimustuloksia esitellään kaikille avoimessa METSO-tutkimusseminaarissa 13.11.2012 klo 9.00 alkaen tiedekeskus Heurekassa, Vantaalla. Tilaisuuden järjestävät Suomen ympäristökeskus SYKE ja Metsäntutkimuslaitos Metla yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Talous ja monimuotoisuus samassa metsässä

Metsän luontaisia häiriöitä mukailevilla eri-ikäisen tai jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmillä voidaan parantaa lajien elinmahdollisuuksia talousmetsissä. Näin toteaa Helsingin yliopiston tutkija Timo Kuuluvainen kattavassa kirjallisuuskatsauksessaan. Laji- ja virkistyshyötyjen lisäksi eri-ikäinen metsänkasvatus voi sopivilla kohteilla olla taloudellisesti yhtä tuottavaa kuin tasaikäisen metsän kasvatus.

Itä-Suomen yliopiston professori Timo Pukkalan tutkimus toteutettiin yhteistyössä vuonna 2011 päättyneen Kuukkeli-verkostohankkeen kanssa. Tulokset osoittavat, että sallimalla jatkuvan kasvatuksen hakkuut erirakenteisissa metsiköissä kuukkelin ruokailuympäristön pinta-alaa voidaan lisätä tinkimättä lainkaan taloudellisesta kannattavuudesta. Jos metsänomistaja on valmis tinkimään kannattavuudesta viisi prosenttia, jatkuva kasvatus mahdollistaa myös kuukkelin pesimisympäristön huomattavan lisäämisen.

Metsälajien kustannustehokasta turvaamista tutkii myös Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen tutkimusryhmineen. Tulosten mukaan tutkittujen lajiryhmien elinympäristöjen määrää voidaan merkittävästi lisätä melko vähäisillä kustannuksilla, jos toimet suunnitellaan alueellisesti järkevästi. Esimerkiksi 10 prosentin lisäys usean lajin elinympäristön määrässä voidaan saavuttaa luopumalla harvennuksista vain parilla prosentilla metsäkuvioista.

”Lahopuusta riippuvaisten lajien elinympäristöjen turvaamisessa pysyvien suojelualueiden merkitys korostuu”, Mönkkönen kertoo.

Ihminen METSO-ohjelman tärkein laji

Runsas neljännes metsänomistajista on kiinnostunut vapaaehtoisesta, monimuotoisuutta turvaavasta toiminnasta maillaan. Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Teppo Hujalan tutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien asenteita ja suojelupäätökseen johtaneita tekijöitä. Parhaiten METSO-ohjelman viestiä levittävät toiset metsänomistajat.

”Jatkossa olisikin tärkeää luoda lisää edellytyksiä metsänomistajien keskinäiseen keskusteluun ja kokemusten vaihtoon, jotta harkitsijat saisivat lisää tarvitsemaansa tietoa. Myös metsäsuunnittelijoilla ja -neuvojilla tulisi olla riittävästi tietoa ja ennen kaikkea innostuneisuutta esitellä metsänomistajille METSOn tarjoamia vaihtoehtoja”, Hujala toteaa.

Tieto ja avoimuus ovat tärkeässä roolissa myös metsänomistajien välisen yhteistoiminnan lisäämisessä. Pellervon taloustutkimuksesta tutkimusjohtaja Paula Horne on tutkimusryhmineen selvittänyt metsänomistajien verkostoitumista ja erilaisten ekosysteemipalvelujen tuottamista. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia, ihmiselle tärkeitä hyötyjä.

”Metsänomistajat ovat valmiita toimimaan yhteistyössä, jos se on vapaaehtoista ja alueen luontoarvot sekä viihtyisyys lisääntyvät. Metsien tuottamat monipuoliset hyödyt tunnistetaan hyvin, ja noin 40 prosenttia verkostoituneista metsänomistajista on kiinnostunut esimerkiksi hiilensidontakaupasta”, Horne kertoo.

METSO-tutkimusseminaarissa esitellään tuloksia tänä vuonna päättyvistä METSO-yhteistutkimushankkeista, Metlan METSO-tutkimushankkeista sekä muista aihepiiriin läheisesti liittyvistä tutkimuksista. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö rahoittavat METSO-tutkimusta vuosittain noin kahdella miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute