Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 9.11.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metlan metsävarakartat julkisesti saataville

Metla on avannut monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakarttansa julkisesti katseltaviksi Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen paikkatietopalvelun kautta ja ladattavaksi Metlan tiedostopalvelun kautta. ETRS-TM35FIN –koordinaatistossa olevien karttateemojen maastoelementin koko on 20 m × 20 m.

Monilähteisessä valtakunnan metsien inventoinnissa (MVMI) käytetään Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita numeerisia tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa ja korkeusmallia. Niiden avulla voidaan tuottaa kattavat metsävara-arviot.

Numeeristen karttatietojen ja korkeusmallin avulla parannetaan tulosten luotettavuutta ja vältetään maanpinnan muotojen vaihtelun aiheuttamia virhetulkintoja.

Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi metsäsuunnitteluun pienillä alueilla ja metsäteollisuuden puunhankinnan suunnitteluun: kiinnostavat puutavaralajit voidaan paikantaa teemakartoilta ja korjuumahdollisuudet arvioida Maanmittauslaitoksen maastotietokannan avulla. Luotettavat metsävaratiedot ovat suomalaisen biotalouden kehittämisen ja faktapohjaisen päätöksenteon keskeisimpiä edellytyksiä.

Tietoja on käytetty runsaasti erilaisiin tutkimuksiin, esimerkiksi lajien elinympäristön laadun arviointiin ja metsien suojelun suunnitteluun. Tiedot ovat pohjana myös muun muassa Metsähallituksen uusissa metsien suojelun suunnittelujärjestelmissä.

Metla otti käyttöön monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) vuonna 1990, ensimmäisenä maana maailmassa. Professori Erkki Tompolle myönnettiin menetelmän kehittämisestä Marcus Wallenberg –tiedepalkinto 1997. Menetelmä on saanut laajan suosion kaikkialla maailmassa. Samankaltainen menetelmä otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 2000. Myös USA käyttää sen muunnosta inventointinsa tulosten tarkentamiseen. Menetelmää kehitetään jatkuvasti tavoitteena tulosten tarkentaminen.

Uusimmassa, vuoden 2009 inventoinnissa on 43 karttateemaa (liite). Näitä ovat esimerkiksi puutavaralajien tilavuudet puulajeittain, kasvupaikkatiedot, puuston ikä, latvuspeitto ja biomassat puulajeittain ja ositteittain.

Suurimpaan osaan maata on tuotettu 5 kattavaa karttateemajoukkoa. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990–1994; uusimmat ovat vuosilta 2005, 2007 ja 2009. MVMI 2011 on tekeillä ja valmistuu alkuvuonna 2013. Jatkossa tuote päivitetään yhden - kahden vuoden välein.

MVMI:ssa on käytetty pääasiassa amerikkalaisen Landsat –satelliitin kuvia tai niiden puuttuessa esimerkiksi pilvisyyden vuoksi ranskalaisruotsalaisen Spot satelliitin tai intialaisen IRS –satelliitin kuvia.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 28.03.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute