Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Tiedotteet
Tiedote 28.9.2012
Metsäntutkimus Facebookissa Metla Twitterissä
Sivukartta | Haku

Metla määritti energiapuuvarastojen kosteutta säätietojen avulla – tulokset lupaavia

Metsäntutkimuslaitoksessa on kehitetty varastointiajan säätietoihin perustuvaa energiapuuvarastojen kosteuden laskennallista ennustamista. Toteutuneisiin sääolosuhteisiin perustuvalla kosteuden arvioimisella pystytään ottamaan huomioon kuivumisolosuhteiden paikalliset vaihtelut sekä vuosien väliset erot. Energiapuun kosteuden ennustamisessa sääolosuhteisiin perustuvilla malleilla päästiin hyviin tuloksiin etenkin silloin, kun varastointiaika oli enintään yhden kesäkauden pituinen. Pidemmille, yli talven kestäville varastointiajoille ei löydetty sopivia kosteuden selittäjiä.

Menetelmän tavoitteena on saada käyttöön tarkemmat energiapuun kosteusennusteet kuin nykyisin käytettävät, lähinnä pitkäaikaisiin säähavaintoihin tai energiapuun kosteudesta eri vuodenaikoina saatuihin havaintoihin perustuvat arvioinnit. Energiapuun kosteuden hallinnalla voidaan saavuttaa mittavia säästöjä metsäenergiapuun toimitusketjun eri vaiheissa. Kosteuden suhteen oikea-aikaisella energiapuuerän toimittamisella ja käytöllä voidaan parantaa koko energialiiketoimintaketjun kannattavuutta.

Energiapuun kosteutta mallinnettiin kahdella eri aineistolla. Laajempi aineisto koostui energiapuun toimituskosteuksista, pienemmässä aineistossa tutkittiin energiapuuvaraston kosteuden muutoksia määrävälein. Molemmille aineistoille laskettiin varastointiaikaa ja - paikkaa vastaavat säämuuttujat, joita käytettiin energiapuun loppukosteuden mallintamisessa. Laskennassa otettiin huomioon varastointiajan sademäärä ja sateen pidättyminen energiapuuvarastoon. Parhaiten energiapuun kosteutta kuvasi malli, jossa selittäjänä oli varastointiajan mahdollinen haihduntasumma.

Tutkimuksessa käytetyt aineistot rajautuivat muutamaan energiapuutavaralajiin ja ajallisesti lyhyehköön jaksoon. Mallien kehittämiseksi tarvitaan tutkimuksia, joissa otetaan huomioon puu- ja tavaralajit sekä niiden ominaisuuksien vaihtelut, varastopaikan olosuhteet, varastomuodostelmien koon vaikutukset ja sääolosuhteiden riittävä vaihtelu.

Tutkimus tehtiin osana Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen hallinnoimaa METKA – metsäenergiaa kannattavasti -hanketta. Hankkeessa mukana olivat lisäksi Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistys sekä Työtehoseura TTS. Metsä Group keräsi ja luovutti hankkeen käyttöön tutkimusaineiston, jossa energiapuuvarastojen kosteutta seurattiin säännöllisesti määrävälein.

Lisätietoja:

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, p. 029 532 2000, sähköposti: info(a)metla.fi

  Päivitetty: 10.10.2012 /KPB | Copyright Metla | Palaute